Евангелско четиво и проповед на Неделя Втора на Великия пост

article_13103

Марк 2:1-12

           След няколко дни Той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща.
           Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат, и Той им проповядваше словото.
            И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица, и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният.
           Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: Чедо, прощават ти се греховете.
           Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: Какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
           Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: Прощават ти се греховете ли, или да кажа: Стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): Тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви у дома си.
           Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: Никога такова нещо не сме виждали.

Проповед на Неделя Втора на Великия пост
Братя и сестри,
            В днешното литургийно евангелско четиво свети евангелист Марк разказва за изцелението на един тежко болен –  разслабен, ще рече парализиран човек.
           Като имат велика вяра, неговите близки разкриват покрива на къщата, където Господ Иисус Христос проповядва – разкриват покрива, за да спуснат болния с носилка в нозете на Христа. Това те правят в желанието си да доведат парализирания до Спасителя Христос, защото има голямо множество народ, дошли да слушат Словото и да се лекуват

Има още

Майчинството и последните времена

         Да заченеш и родиш – ето триумфа на женската природа. Неописуемо е да усещаш как човечето, носещо Божия образ, зрее притаено дълбоко в недрата ти, как носиш потрепващия живот в себе си.
          Това е изпълнението на естествения закон, даден от Господа на всяка сътворена жива твар: „…плодете се и множете се…“ (Бит.1:28). Имаме пред очи и думите на безбрачния апостол Павел, тъй ясно прозрял в същината на брачните отношения – жената… ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в светост с целомъдрие(1Тим.2:15).
            Отглеждането на дете е исконно вложено в нас – хората, поели по пътя на семейния живот с неговите изпитания, клопки, радости и нерадости.
             Бог ни дарува малкото човече, но трудностите тепърва идат. Не само трудности в материален план, те са повсеместни и очевидни – работа на две места, съпрузи в чужбина, скайп-поколение, което гледа близките си през хиляди километри, безрадостна борба за място в държавна ясла и градина, училищен живот, превърнал се в риск …
             Има обаче и заплахи за крехкия духовен свят на детето, и те са може би най-ужасните по силата на своето коварство.

Има още

Гласът на светите отци

Греховете – болестите на душата
(преводен фрагмент от свети Симеон Нови Богослов)
           Каквото са болестите за тялото, това са и греховете за душата. Затова лечението на душите не може да стане с нищо друго, освен с борбата срещу греховете и техните причини – страстите, а също с разкаяние и изповед.
           Това е най-важното, защото в часа на Страшния Съд, какъв отговор ще дадем? Погрижихме ли се за здравето на душата или през целия си живот мислехме за празните удоволствия?
           Ако не познаваме болестите на душата си и не чувстваме немощите и злото, които ни причинява греха, значи се намираме в заблуда.
           Всеки човек малко или повече е болен душевно. Но заразен от бацила на гордостта, той не чувства злото, и колкото повече е безчувствен, толкова повече се възгордява.
            Болният душевно, грешният човек,  не се интересува за здравето на душата си. Така без да разбира, той всъщност мрази душата си. А като мрази душата си, мрази и Лекаря на душите.
             Всеки християнин, който усеща, че душата му е болна, се смирява и старателно се грижи да намери лекаря, който ще го излекува.
             Когато човек е болен телесно, той страда и търси доктор. По същия начин трябва да постъпваме и с болестта на душата си. Защото и душите, които имат грехове и страсти, боледуват. Но ако не усещаме болестта на душата си, значи не можем да се погрижим и за лечението.
            В това жалко  състояние са хората, които са весели и безгрижни и не съжаляват за извършените грехове, потънали в незнание и безчувствие.
            Нека изследваме внимателно себе си, и ако сме сред тях, нека побързаме да извикаме Лекаря на душите и телата – Христос.
           Нека да паднем на колене пред Него, нека Го молим да ни излекува от болестите ни.
           Най-страшните болести за душата са желанието за богатство, удоволствия и слава. Заради тях хората стават диви, алчни, крадци, несправедливи, празнословни, горди, злобни и злопаметни.
            Нека плачем и скърбим, нека призоваваме Божията милост. Ако ние самите не  изповядаме греховете си, ако не изкажем болестите на душата си пред нашия Лекар, Той не ще ни излекува, въпреки че знае нашето състояние.
            Господ изчаква ние да Го повикаме, да Го призовем и да Му поискаме помощ. И тогава идва със Своята благодат и лекува душевните ни рани.
            Това излекуване е едно истинско душевно преобразяване. Всичко – пари, удоволствия, слава, почит, всичко, което дотогава сме смятали за важно и желано, сега вече разбираме, вече осъзнаваме като вредно и незначително и го отбягваме. И ако допреди сме презирали светостта, добродетелите и изповедта, сега вече ги искаме с ентусиазъм и ревност, защото Божията благодат ни е просветила, изгонила е тъмнината от душите ни, отворила е духовните ни очи и ни е открила истината.
            Тази промяна, тази светлина, това разбиране, е началото на лечението на душите ни.
            Промяната, която се извършва в нас с течение на времето и цялостното ни преобразяване, е изпълнението на нашите добри намерения, духовната ни борба и помощта на нашия Господ Иисус Христос.
             За слава на Светата Троица! Амин.
към Начало

Евангелско четиво на Неделя Православна

        Йоан 1:43-51

          На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва: Върви след Мене. А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.
          Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Иисуса, сина Йосифов, от Назарет, за Когото писа Мойсей в Закона, и говориха пророците.
          А Натанаил му рече: От Назарет може ли да излезе нещо добро?
          Филип му казва: Дойди и виж.
          Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.
          Натанаил Му казва: Отде ме познаваш? Иисус отговори и му рече: Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.
           Натанаил Му отговори: Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.
           Иисус му отговори и рече: Ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата, по-големи неща от това ще видиш.
           И казва му: Истина, истина ви говоря, отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.
към Начало

Честит Тодоровден!

свТеодор

scan тропар на Тодоровден

       Тропар на великомъченик Теодор Тирон
        За велико изповядване на вярата, сред пламъците като в тихи води се радваше светият мъченик Теодор; изгорен в огъня се принесе като сладък хляб на Пресвета Троица. По неговите молитви, Христе, Боже наш, спаси нашите души.
         Честито свето Причастие на всички, единени с Христа в Светата Чаша!
         Да даде Бог благодатта и мира да не напускат сърцата ни!

Тодорова събота
             Тодоровата събота носи името на свети Теодор Тирон, заради едно чудо, свързано с него. Светецът живял по времето на царете Максимиан и Максимин (IV век), които в своята ревност към езическата вяра заповядали да принуждават християните да принасят жертви на боговете. Свети Теодор бил християнин, по професия воин. Той твърдо отказал да се поклони на идолите и без да се бои от опасността, гръмко славел Бога. Бил хвърлен в тъмница, но Сам Господ  му се явил и го укрепил в подвига. След като дълго го мъчили,  накрая  бил изгорен на клада.
Около петдесет години след смъртта на свети Теодор, гоненията срещу християните продължавали. Императорът, знаейки че пред първата седмица от Великия пост те пазят строг пост, за да ги подиграе, заповядал да се поръсят с кръв от идолски жертви всички неща за ядене, продавани на пазара.
Но свети Теодор се явил на архиепископа във видение и го предупредил за това , като казал: Поръчай на тия, които нямат храна у дома си да си правят коливо*„.

          Църквата, за благодарност към свети Теодор, запазила досега обичая – в първата събота от Великия пост чрез коливо да почита паметта на светия великомъченик.

*коливо –  от гр., варено подсладено жито, използвано при помените

Разгледайте презентацията „Свети Теодор Тирон.Тодоровден“
Копирайте презентацията „Свети Теодор Тирон. Тодоровден“

Иконата е копирана от https://artstudiophoenix.olx.bg

към Начало

Посрещане на Сирни заговезни

            На 17.02. в храм „Свети Димитър“ се отслужи вечернята на взаимното опрощение, като духовници и енориаши си дадоха прошка в навечерието на започващия пост.
            След вечернята по традиция в енорийския дом всички се насладиха на изпълнения на цигулка и пиано. Красимира Генева и нейните ученици  – Атина Нико – пиано и Росен Джамбазов – цигулка, представиха класически и съвременни фрагменти.