Свети Григорий Богослов

4321
25.01
     Пастирската лира на твоето богословие победи тръбите на ораторите, защото извираше от дълбините на Духа – така твоята проповед ставаше по-добра. Но моли Христа Бога, отче Григорие, да се спасят нашите души.

            На днешния ден, 25.01., Църквата отдава почит на свети Григорий Назиански, наречен Богослов, родственик на светии и близък приятел на свети Василий Велики, боговдъхновен християнски писател, изтънчен поет, задълбочен философ, блестящ ерудиран светител на четвъртото столетие, съумял най-прецизно да формулира християнските истини и да опровергае тогавашните лъжеучения, посветил целия си богоумъдрен живот на Църквата и на Христовото паство. Знае се, че когато отива в Константинопол, целият столичен град е бил под влияние на арианската ерес, а когато си тръгва оттам, всички вече били обърнати към истината от боговдъхновеното му слово. От догматическите му съчинения с най-голяма слава са „Пет слова за богословието“, където сякаш е най-блестящото догматическо изложение за тайните на Света Троица – опровержение на разпространените тогава заблуди. Неговите съчинения се ползват и от християнските мислители от по-късно време. Нека не забравяме свети Константин – Кирил Философ, създателят на нашата азбука, който почти изцяло построява своите аргументи при спора със сарацини и евреи върху изложенията на свети Григорий Богослов и в цялост усвоява неговите философски и реторични похвати.           
Неслучайно Църквата заслужено дава названието „Богослов“ на смирения Григорий. Богослов е наречен четвъртият евангелист – великият Йоан, прозрял най-дълбоко в Божиите тайни. Същото име е дадено и на духовния светилник на 11-ти век – свети Симеон Нови Богослов.

догмат – основна верова истина

Назианс – древен град в Мала Азия

Иконата е копирана от pravlife.org

към Начало

Неделя на Йерихонския слепец

duminica_a_vi-a_dupa_pasti_-_a_orbului_din_nastere_2
Лука 18:35-43
        А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: Какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме! Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме! Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: Какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. Иисус му рече: Прогледай! Твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.
към Начало

На 20 януари почитаме преподобни Евтимий Велики и свети Евтимий, патриарх Търновски

20-1

Тропар на свети Евтимий Велики
Весели се ти, безплодна пустиньо, благодушествай ти, неизпитала болки, защото желаният мъж умножи духовните ти чеда, насади ги в благочестие, изпита ги във въздържание и съвършенство в добродетелите: с неговите молитви, Христе Боже, умири нашия живот.
Тропар на свети Евтимий, патриарх Търновски
Просиял с пустиннически подвиг, достойно си се изкачил на престола на първосветителството, откъдето си озарил всички с лъчите на богопознанието и си изпил чашата на безкръвното мъченичество. Сега предстоейки пред престола в горния Йерусалим, Евтимие, моли Христа нашия Бог за тези, които почитат твоята памет.

към Начало

Свети Атанасий Велики и свети Кирил Александрийски

свАтанасий
св. Атанасий и св. Кирил
         Възсияли с делата на православието и като сте погасили всяко злословие, станахте победители – победоносци, обогатили всички с благочестие и украсили величаво църквата, достойно открихте Христа Бога, Който дарува нам велика милост.
          Днес, 18.01., православната църква чества свети Атанасий Велики и свети Кирил Александрийски, тези двама светители, прославени с просветителско дело по опровержение на тогавашните ереси. Свети Атанасий Велики е изобличител на арианската ерес, а свети Кирил на несторианското лъжеучение. И двамата са светилници на Александрийската църква от ранните времена. Свети Атанасий Велики се представя пред Господа през 373 година, а свети Кирил Александрийски починал в мир в 444 година. И двамата са ни оставили боговдъхновени слова в защита на вярата, наследена от апостолско време. Затова и на днешния ден се почитат съвместно – така са изобразени и на иконата на днешния празник.

Ерес – лъжеучение, заблуждение, което изопачава Христовото учение.

Арианство – лъжеучение, известно с името на своя родоначалник епископ Арий, който понижава божественото достойнство на Второто Лице на Света Троица – Сина Божий.

Несторианство – ерес по името на Несторий, който разпространява лъжеучение, според което Божеството на Христос идва едва при Кръщението Господне и затова света Дева Мария не е Богородица.   

към Начало

Неделя на 10-те прокажени. Свети Антоний Велики

2
тропар св. Антоний
          Като си подражавал на нрава на ревностния Илия и последвал правите пътеки на Кръстителя, отче Антоние, станал си жител на пустинята и опора на света с твоите молитви. Затова  моли Христа Бога да се спасят нашите души.
     Първото важно нещо за човека, надарен с разум, е да познава себе си; после да познава това, което идва от Бога и всички милости, които непрекъснато получава от Него.“
Из Пето писмо на свети Антоний Велики         
                                                         
Евангелско четиво и проповед на Неделя на 10-те прокажени – Лука 17:12-19
CRTL
         И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни!
         Когато ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се.
        А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете Му, като Му благодареше, и той беше самарянин.
        Тогава Иисус продума и рече: Нали десетимата се очистиха? А де са деветте?
        Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец?
        И му рече: Стани, иди си, твоята вяра те спаси.
Братя и сестри,
            Днешното евангелско четиво според свети евангелист Лука разказва за изцелението на десет прокажени, сторено от Господ Иисус Христос. Знаем, че проказата в древния свят  и дори до миналия век е тежка, мъчителна и нелечима болест, която обрича болните на изолация и страдание. Прокажените се движат на групи, за да просят милостиня, като всяко подаяние им се хвърля отдалеч, поради страх от заразяване. Клетите болни просят от Спасителя да ги помилва. И Всемогъщият и Всемилостив Богочовек, Който иска всички да се спасят, ги изцелява. Но само един от тях се връща да благодари. И заради това е спасен. Господ му казва: „Иди си, твоята вяра те спаси“.
Ако разсъдим, ще видим, че прокажен, обезобразен от греха, е всъщност целият човешки род. Христос идва и ни изцелява от греховните рани, от неизличимия печат на болестите, греха и смъртта. Дава ни Своето спасително учение, дава ни Тайнствата на Светата Си Църква, отваря отново вратите на рая, затворени след прародителския грях. А колко от нас се обръщат да Му благодарят, колко от нас започват деня си със славословие, колко от нас осъзнават, че без Христос не можем да съществуваме.
Нека да подражаваме на благодарния самарянин, завърнал се в нозете Иисусови. Неговата вяра го е спасила. Не става въпрос за телесно изцеление, то вече е дарувано от Човеколюбивия Бог. Става въпрос за духовното обновление в сърцето на изстрадалия клетник.
Да сме благодарни и за най-малкото. Всичко, което имаме, е от Бога. Не можем да добавим и един лакът към своя ръст. Без Христа не можем да вършим нищо. Всичко добро, което имаме, е Божи дар, даден на разпореждане на нас, неблагодарните и злонравните.
Да бъдем благодарни за всичко и така да съкрушим всеки ропот, към който ни скланя нашето самолюбие. Защото видяхме – благодарният самарянин беше спасен по силата на доброто си разположение. Ние сме изцелени чрез Светото Кръщение, изцелени от заблудите, но дали идваме към Христос да му благодарим – това вече е нашият избор. Да даде Бог да сме сред числото на избраното Христово стадо.
Днес пoменаваме и велик аскет, избрал пътя на спасението, родоначалник на отшелничеството, знаменития, богоозарен Антоний, който се превърна в пример за подражание на монашеството за всички времена. Нека всеки вкъщи да прочете неговото житие, което ни връща в благодатната атмосфера на ранното християнство и същевременно е актуално и днес по силата на духовните съвети, които всеки вярващ среща там.
Честит да е днешният празник за всички възлюбили добродетелния живот. А по молитвите на свети Антоний дано успеем да усвоим макар и частица от истинската, неподправената добродетел.
Божието благословение да е с всички вас! Амин
!

Иконата е копирана от www.orthodoxroad.com

Света мъченица Татяна

svtatyana
2
Твоята агница, Иисусе, зове с висок глас: Тебе, Женихо мой, обичам, и Тебе като търся, страдалчество приемам, и се съразпъвам, и се съпогребавам с Твоето кръщение и страдам заради Тебе, за да живея с Тебе, но като жертва непорочна приеми ме с любов, пожертвала се за Тебе. По нейните молитви, Господи, като милостив, спаси нашите души.

Неделя след Богоявление

Матей 4:12-17

          А като чу Иисус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея; и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина“. 
          Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: Покайте се, защото се приближи царството небесно.

7 януари – Ивановден

Споменът за праведника е с похвали: за теб е достатъчно Господнето свидетелство, Предтечо, защото наистина си се показал най-почитан сред пророците, като си се удостоил да кръстиш в Йорданските води Проповядвания. Ти с радост пострада за истината и благовести на затворените в ада явилия се в плът Бог, Който взима върху Си греха на света и ни дарява велика милост.

         На Ивановден по традиция град Хасково чества бележито събитие – освобождаването на града от османско владичество с победоносния ход на руските войски, влезли в града на 20.01.стар стил / 07.01.нов стил 1878 година.
В катедралния храм „Успение Богородично“ бе отслужена празнична света литургия, оглавявана от архиерейския наместник на Хасковска Духовна околия свещеноиконом Георги Тодев. На празника присъстваха духовници от цялата околия и много миряни.

Иконата е копирана от http://rusbetonplus.ru

към Начало

6 януари -Богоявление – Кръщение Господне, Йордановден

jordanovden
Когато Ти се кръщаваше в Йордан, Господи, се разкри поклонението на Светата Троица, защото гласът на Отец свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син, а Духът във вид на гълъб потвърди верността на думите. Слава на Тебе, Христе Боже, Който се яви и просвети света.

Братя и сестри,

          Днес се разкрива Троичната тайна. Днес вече имаме богопознанието, което бе само загатнато на древните. Днес честваме Кръщението Господне. Днес чуваме гласа на Отца и съзираме над Сина Светия Дух във вид на гълъб.
         Да преклоним коленете на сърцата си пред това велико събитие – явяването на Троичния Бог.
         Христос прие кръщение във водите на река Йордан. Безгрешният благоволи да се кръсти от ръцете на Предтечата, за да изпълни всяка правда. Цялото мироздание се освещава от Божествената сила. Ангелите благоговеят и възклицават.
          Смиреният Предтеча, познал в Иисус Господа, дошъл в плът, се удивлява с думите: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?“
           Чуваме гласа на Отца: „Този е Моят Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“            Да, Христос е сред нас.
           Промислителят е сред нас! Спасителят е сред нас! Непознаващият грях се кръщава, за да ни даде примера за това. А Божественият Дух се откроява явно като гълъб. А ако си припомним, че гълъб подсказа на Ной, че изтреблението на всемирния потоп е свършило.
Да устремим молитвен взор към най-съкровената божествена Троична тайна с трепет и благоговение, като кажем: „Отче, Сине, Душе, благодарим! Слава Тебе, Господи, слава Тебе!“             Благодарим Ти, че не ни остави в страната на мрака и смъртната сянка. Благодарим Ти, че изпрати Своя Син Единороден – Възлюбения, у Когото е Отческото благоволение. Благодарим Ти, че живеем в животрептящата мощ на Духа, изпълващ Църквата. Благодарим Ти, че ни удостои да съзрем светлината – Твоето просвещение и че в Твоята светлина ние виждаме светлина.             Благодарим Ти, че ни удостои да се поклоним още веднъж на преславния празник на Светото Богоявление.
            Троице в Единица, Единица в Троица – както пише свети Григорий Богослов, Господи, слава Тебе!
            Честит Господски празник на всички!
            Честито на всички именици! Божието благословение да е с всички вас. Амин!
Копирайте Проповед на Богоявление, 2017

Иконата е копирана от http://www.bogonosci.bg

към Начало

5 януари – Водици. Велик водосвет

iordnov_den_1
Братя и сестри,
            В навечерието на Великия Господски празник Богоявление ние, подобно на древните християни, сме събрани молитвено на света Божествена литургия в очакване на Великия водосвет – същия водосвет, който ще се извърши и утре – на 6 януари. На днешния ден, както и утре, се освещава вода, която е силно лековита, не се разваля с години, служи за пиене от болни и немощни християни.
            Възпоменаваме Кръщението Господне във водите на река Йордан, като потапянето на кръста прав изобразява потапянето на Спасителя в реката. На този ден се освещават водите и в древност много християни са се потапяли в осветените богоявленски води. По традиция на днешния ден се спазва пост, който е строг, когато 5 януари е в делничен ден, но не е строг пост, когато 5 януари се пада събота или неделя.
             Добре е да знаем, че единствената събота в годината, когато постим строго, без дори да консумираме нищо, е Велика Събота, когато Господ Иисус Христос е в гроба.
             В часове и минути на страдания и скръб нека да пием от тази вода, като помним, че Господ милостиво ни е дал този дар, както и всички други блага, за да се ползваме от тях. Водата не е само да стои в шкафа, тя е за нас – за благоговейно приемане и божествена подкрепа.             Господ да ни прости и помилва, да ни вразуми и просвети в деня на Просвещението, както се нарича днешния ден, поради масовите кръщенки.
            Божието благословение да е с всички вас! Амин!
Копирайте Поучение на Водици