РАДОСТТА НА ОБНОВЛЕНИЕТО…

1.jpg
   На 11 август, по Божия милост, с дарителски средства и труд на благочестиви християни от селото и от Хасково, бе монтиран новия купол на камбанарията при храм „Рождество Богородично“ – с. Спахиево, общ. Минерални бани.
           Неговият вид до най-последния детайл възпроизвежда делото на майсторите, строили каменната камбанария в 1928 г., като елегантният и изящен силует на новия купол събра в блясъците на своята осемстенна сребриста форма последните лъчи на отминаващия ден.
Укрепяването и заваряването продължи на електрическа светлина до късно през нощта.
           Църковното настоятелство благодари на всички, които дарителстваха със средства, труд, усилия и техническа помощ по изработката, пренасянето и монтажа на този изискан образец на църковната архитектура. Те показаха, че са достойни наследници на своите деди, че са хора с възрожденски дух и силна вяра.
            Дано да им е за спасение положения труд!

Евангелско четиво на Неделя девета след Петдесетница

Матей 14:22-34

          И веднага Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме, и вечерта остана там самичък.
           А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: Това е привидение, и от страх извикаха.
          Но Иисус веднага заговори с тях и рече: Дерзайте! Аз съм, не бойте се!
          Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.
          А Той рече: Дойди.
          И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса, но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме!
          Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?
          И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: Наистина си Божий Син!
           И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска.

Успение на свети Йоан Рилски Чудотворец

21

           Основа на покаяние, пример на умиление, образ на утешение и духовно съвършенство бе твоят равноангелски живот, преподобне. Kато си пребивавал в молитви, постничество и сълзи, отче Йоане, моли Христа Бога за нашите души.
 Из „Завет на свети Йоан Рилски Чудотворец“
             „И, преди всичко, завещавам ви да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения.“

Стенописът е копиран от http://www.pravoslavieto.com.

Успение на Пресвета Богородица

2
Успение Богородично

          При раждане си съхранила девството,
при смъртта не си изоставила света, Богородице,
представила си се пред Живота,
ти, която си майка на Живота,

и с твоите молитви избавяш от смърт нашите души.
 За Успението на нашата Владичица
           На 15-ти август (28-ми по стар стил) честваме най-тържествения Богородичен празник. Честваме Онази, която е облажавана от всички родове, Пречистата, Пресвятата, удостоена да стане Вместилище на Невместимия, Едничката, която роди по чуден начин, роди нашия Спасител – честваме света Богородица. Сякаш този празник е по-почитан и от Рождеството на Девата, и от Въведението й в храма. Защото в мига на Своето Успение – блажената кончина на праведниците, в този миг Тя вече е на небето, най-близко до Своя Божествен Син, и може да изпросва милости за света.

Има още

Евангелско четиво на Неделя осма след Петдесетница

Матей 14:14-22

          И като излезе Иисус, видя много свят и смили се над тях и изцели болните им.
          А на мръкваме приближиха се до Него учениците Му и рекоха: Тук мястото е пусто, и времето вече напредна, разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.
           Но Иисус им рече: Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат.
           А те му казват: Ние имаме тук само пет хляба и две риби.
           Той рече: Донесете Ми ги тука.
           И, след като заповяда народу да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците – на народа.
           И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша, а ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.
           И веднага Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.

РАДОСТТА НА ОБНОВЛЕНИЕТО…

1.jpg
          На 11 август, по Божия милост, с дарителски средства и труд на благочестиви християни от селото и от Хасково, бе монтиран новия купол на камбанарията при храм „Рождество Богородично“ – с. Спахиево, общ. Минерални бани.
           Неговият вид до най-последния детайл възпроизвежда делото на майсторите, строили каменната камбанария в 1928 г., като елегантният и изящен силует на новия купол събра в блясъците на своята осемстенна сребриста форма последните лъчи на отминаващия ден.
Укрепяването и заваряването продължи на електрическа светлина до късно през нощта.
           Църковното настоятелство благодари на всички, които дарителстваха със средства, труд, усилия и техническа помощ по изработката, пренасянето и монтажа на този изискан образец на църковната архитектура. Те показаха, че са достойни наследници на своите деди, че са хора с възрожденски дух и силна вяра.
            Дано да им е за спасение положения труд!

Евангелско четиво на Неделя седма след Петдесетница

Матей 9:27-35

         Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: помилуй ни, Иисусе, Сине Давилов! А когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до Него.
         И Иисус им рече:Вярвате ли, че мога стори това?
         Те Му казват: Да, Господи!
         Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра. И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: Гледайте, никой да не узнае.
         А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя.
         Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс. И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: Никога не е бивало такова нещо в Израиля.
         А фарисеите думаха: Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.
         И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.