Предпразненство на Сретение Господне. Свети мъченик Трифон

1.02 Предпр на Сретение
        Небесният събор на небесните ангели надникна към земята, за да види как донасят в храма Младенеца, Първороден спрямо всички твари, роден от Майка, непознала мъж, и с радост пеят заедно с нас песента на предпразненството.
Иконата е копирана от https://mladiniksica.me         

Неделя на Закхея

Лука 19:1-10

         След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него. И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: Отби се при грешен човек. А Закхей застана и рече Господу: Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Иисус рече за него: Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото.
Братя и сестри,
     Днес възпоменаваме чудесното спасение на митаря Закхей, възпоменаваме неговото духовно преобразяване в мига, когато той среща Спасителя Христос.
Закхей е богат човек, началник на митарите, важно длъжностно лице, събрал в ръцете си премного неправедно богатство. В очите на евреите митарите са презряни, защото служат на омразната езическа власт и защото събират и последните пари от народа за данъци.
И ето – Закхей, забравил своето високо социално положение, чул, че прославеният чудотворец и проповедник влиза в Йерихон, иска да го види. Изобретателен и находчив, той бърза да се покачи на една смоковница, надявайки се така да успее да зърне Христос.
Господ стига до дървото, поглежда нагоре и вика Закхей с думите: „Слез по-скоро, защото трябва да бъда у дома ти“. Христос не ще обърне внимание на ропота на хората, винаги намерили причина за осъждане. Уверени в своята мнима праведност, те мърморят отстрани за нечуваното посещение у началника на митарите. Казват: „Отби се при грешен човек“.
И ние така, също като тогавашния народ не искаме да повярваме, че Божията милост желае да се разпростре и върху най-окаяния грешник. Още повече, че напълно измамно, повечето хора се имаме за праведници – праведници пред хората и пред Бога. Не искаме да пуснем Бог да влезе в дома на нечестивеца и щедро раздаваме осъдителни присъди.
Но ето първият в греха, митарят Закхей, в този миг, в тази среща променя целия си живот. Покайва се за греха, раздава половината от огромния си имот на бедните, а незаконно придобитото покрива четворно според изискванията на Мойсеевия закон. И неговото покаяние е прието, защото чуваме Христовите думи: “Днес стана спасение на този дом“.
Да даде Господ и ние като митаря Закхей да съкрушим собствените си страсти и така да спасим душите си. Защото дните на тая земя са броени и преходен е образът на тоя свят. И да не се окаже, че сме носили името „християнин“ само на думи. Да побързаме в покаяние и незлобие да угодим Господу.
Напомням на всички, че когато видим нещо, което смущава християнската съвест, нещо изобличително за църковния живот, сме длъжни да уведомим свещеника. И в никакъв случай да не допускаме викове и крясъци да отекват под сводовете на храма. Защото човешкият гняв не върши Божията правда.
Господ да ни вразумява по Своята велика милост! Божието благословение да е с всички вас. Амин!

Иконата е копирана от http://www.byzantinehymns.net

 

Свети три Светители

3святителя
30.01
Трите превелики светила на трисияйния Бог, просветили света с лъчите на божествените догмати, медоточните реки на премъдростта, напоили цялото творение с водите на богопознанието, Василий Велики, Богослова Григорий заедно със славния Йоан с език златословесен – нека всички, които обичаме словата им, да се съберем и с песни да ги почетем, защото те винаги се молят за нас на Светата Троица.
На 30 януари почитаме свети Цар Петър, Български и свети Сергий Къпиновски
към Начало

На 29 януари почитаме свети мъченик Димитър Сливенски

свДимСл
общ тропар на мъчениk
          Твоят мъченик, Господи, Димитър в страданието си прие нетленен венец от Тебе, нашия Бог; укрепен с Твоята сила, победи мъчителите и потъпка безсилната дързост на демоните. По неговите молитви спаси нашите души.
Прочетете житието на  Свети мъченик Димитър Сливенски

Свети преподобни отци Ефрем Сирин и Исаак Сирин, епископ на Ниневия

3

Тропар на преподобни
Боже на нашите отци, Действащ винаги с нас по Твоята кротост, не ни лишавай от Твоите милости, но по техните молитви в мир насочвай нашите души.

Братя и сестри,

Днес Църквата чества велики подвижници на благочестието, просияли из целия християнски свят. И двамата са църковни светила от Далечния Изток, от Месопотамия и древна Ниневия, и двамата са сирийци, безукорни аскети и боговдъхновени писатели, наставляващи християните в тесния път на спасението.

Свети Ефрем Сириец живял през 4-ти век, той е съвременник на свети Василий Велики и на знаменитите египетски отци, превърнали се във вдъхновен пример за подвижниците от всички времена. Той оставя огромно писмовно наследство, поучава, назидава, увещава към покаяние и изправление с всички сили на богоречивото си перо. Негова е молитвата „Господи и Владико живота моего“, която като вопъл пронизва молитвения дух в дните на Великия пост. Негови са и стихирите при чина на погребение, както и много тълкувания върху Свещеното Писание.

Свети Исаак Сириец живял през 6-ти век. Изряден постник и безмълвник, той съставя 90 слова с наставления за християнски живот. Негови са следните мисли: „Непростим грях няма, освен неразкаяният!“, „Без допускането на изкушенията е невъзможно да познаем истината“. И добавя: „Никой не може да се доближи до Бога, ако не се отрече от света“.

Господ да се смили над нас, окаяните светски хора, по молитвите на тези духоносни отци – свети Ефрем Сириец и свети Исаак Сириец и по застъпничеството на Пресветата Пречиста наша Владичица Приснодева Мария! Амин!

Иконата на свети Ефрем е копирана от http://www.vyksa-eparhia.ru
Иконата на свети Исаак е копирана отhttp://www.st-alipy.ru

към Начало

Свети Григорий Богослов

4321
25.01
     Пастирската лира на твоето богословие победи тръбите на ораторите, защото извираше от дълбините на Духа – така твоята проповед ставаше по-добра. Но моли Христа Бога, отче Григорие, да се спасят нашите души.

            На днешния ден, 25.01., Църквата отдава почит на свети Григорий Назиански, наречен Богослов, родственик на светии и близък приятел на свети Василий Велики, боговдъхновен християнски писател, изтънчен поет, задълбочен философ, блестящ ерудиран светител на четвъртото столетие, съумял най-прецизно да формулира християнските истини и да опровергае тогавашните лъжеучения, посветил целия си богоумъдрен живот на Църквата и на Христовото паство. Знае се, че когато отива в Константинопол, целият столичен град е бил под влияние на арианската ерес, а когато си тръгва оттам, всички вече били обърнати към истината от боговдъхновеното му слово. От догматическите му съчинения с най-голяма слава са „Пет слова за богословието“, където сякаш е най-блестящото догматическо изложение за тайните на Света Троица – опровержение на разпространените тогава заблуди. Неговите съчинения се ползват и от християнските мислители от по-късно време. Нека не забравяме свети Константин – Кирил Философ, създателят на нашата азбука, който почти изцяло построява своите аргументи при спора със сарацини и евреи върху изложенията на свети Григорий Богослов и в цялост усвоява неговите философски и реторични похвати.           
Неслучайно Църквата заслужено дава названието „Богослов“ на смирения Григорий. Богослов е наречен четвъртият евангелист – великият Йоан, прозрял най-дълбоко в Божиите тайни. Същото име е дадено и на духовния светилник на 11-ти век – свети Симеон Нови Богослов.

догмат – основна верова истина

Назианс – древен град в Мала Азия

Иконата е копирана от pravlife.org

към Начало

Неделя на Йерихонския слепец

duminica_a_vi-a_dupa_pasti_-_a_orbului_din_nastere_2
Лука 18:35-43
        А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: Какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме! Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме! Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: Какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. Иисус му рече: Прогледай! Твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.
към Начало

На 20 януари почитаме преподобни Евтимий Велики и свети Евтимий, патриарх Търновски

20-1

Тропар на свети Евтимий Велики
Весели се ти, безплодна пустиньо, благодушествай ти, неизпитала болки, защото желаният мъж умножи духовните ти чеда, насади ги в благочестие, изпита ги във въздържание и съвършенство в добродетелите: с неговите молитви, Христе Боже, умири нашия живот.
Тропар на свети Евтимий, патриарх Търновски
Просиял с пустиннически подвиг, достойно си се изкачил на престола на първосветителството, откъдето си озарил всички с лъчите на богопознанието и си изпил чашата на безкръвното мъченичество. Сега предстоейки пред престола в горния Йерусалим, Евтимие, моли Христа нашия Бог за тези, които почитат твоята памет.

към Начало

Свети Атанасий Велики и свети Кирил Александрийски

свАтанасий
св. Атанасий и св. Кирил
         Възсияли с делата на православието и като сте погасили всяко злословие, станахте победители – победоносци, обогатили всички с благочестие и украсили величаво църквата, достойно открихте Христа Бога, Който дарува нам велика милост.
          Днес, 18.01., православната църква чества свети Атанасий Велики и свети Кирил Александрийски, тези двама светители, прославени с просветителско дело по опровержение на тогавашните ереси. Свети Атанасий Велики е изобличител на арианската ерес, а свети Кирил на несторианското лъжеучение. И двамата са светилници на Александрийската църква от ранните времена. Свети Атанасий Велики се представя пред Господа през 373 година, а свети Кирил Александрийски починал в мир в 444 година. И двамата са ни оставили боговдъхновени слова в защита на вярата, наследена от апостолско време. Затова и на днешния ден се почитат съвместно – така са изобразени и на иконата на днешния празник.

Ерес – лъжеучение, заблуждение, което изопачава Христовото учение.

Арианство – лъжеучение, известно с името на своя родоначалник епископ Арий, който понижава божественото достойнство на Второто Лице на Света Троица – Сина Божий.

Несторианство – ерес по името на Несторий, който разпространява лъжеучение, според което Божеството на Христос идва едва при Кръщението Господне и затова света Дева Мария не е Богородица.   

към Начало

Неделя на 10-те прокажени. Свети Антоний Велики

2
тропар св. Антоний
          Като си подражавал на нрава на ревностния Илия и последвал правите пътеки на Кръстителя, отче Антоние, станал си жител на пустинята и опора на света с твоите молитви. Затова  моли Христа Бога да се спасят нашите души.
     Първото важно нещо за човека, надарен с разум, е да познава себе си; после да познава това, което идва от Бога и всички милости, които непрекъснато получава от Него.“
Из Пето писмо на свети Антоний Велики         
                                                         
Евангелско четиво и проповед на Неделя на 10-те прокажени – Лука 17:12-19
CRTL
         И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни!
         Когато ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се.
        А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете Му, като Му благодареше, и той беше самарянин.
        Тогава Иисус продума и рече: Нали десетимата се очистиха? А де са деветте?
        Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец?
        И му рече: Стани, иди си, твоята вяра те спаси.
Братя и сестри,
            Днешното евангелско четиво според свети евангелист Лука разказва за изцелението на десет прокажени, сторено от Господ Иисус Христос. Знаем, че проказата в древния свят  и дори до миналия век е тежка, мъчителна и нелечима болест, която обрича болните на изолация и страдание. Прокажените се движат на групи, за да просят милостиня, като всяко подаяние им се хвърля отдалеч, поради страх от заразяване. Клетите болни просят от Спасителя да ги помилва. И Всемогъщият и Всемилостив Богочовек, Който иска всички да се спасят, ги изцелява. Но само един от тях се връща да благодари. И заради това е спасен. Господ му казва: „Иди си, твоята вяра те спаси“.
Ако разсъдим, ще видим, че прокажен, обезобразен от греха, е всъщност целият човешки род. Христос идва и ни изцелява от греховните рани, от неизличимия печат на болестите, греха и смъртта. Дава ни Своето спасително учение, дава ни Тайнствата на Светата Си Църква, отваря отново вратите на рая, затворени след прародителския грях. А колко от нас се обръщат да Му благодарят, колко от нас започват деня си със славословие, колко от нас осъзнават, че без Христос не можем да съществуваме.
Нека да подражаваме на благодарния самарянин, завърнал се в нозете Иисусови. Неговата вяра го е спасила. Не става въпрос за телесно изцеление, то вече е дарувано от Човеколюбивия Бог. Става въпрос за духовното обновление в сърцето на изстрадалия клетник.
Да сме благодарни и за най-малкото. Всичко, което имаме, е от Бога. Не можем да добавим и един лакът към своя ръст. Без Христа не можем да вършим нищо. Всичко добро, което имаме, е Божи дар, даден на разпореждане на нас, неблагодарните и злонравните.
Да бъдем благодарни за всичко и така да съкрушим всеки ропот, към който ни скланя нашето самолюбие. Защото видяхме – благодарният самарянин беше спасен по силата на доброто си разположение. Ние сме изцелени чрез Светото Кръщение, изцелени от заблудите, но дали идваме към Христос да му благодарим – това вече е нашият избор. Да даде Бог да сме сред числото на избраното Христово стадо.
Днес пoменаваме и велик аскет, избрал пътя на спасението, родоначалник на отшелничеството, знаменития, богоозарен Антоний, който се превърна в пример за подражание на монашеството за всички времена. Нека всеки вкъщи да прочете неговото житие, което ни връща в благодатната атмосфера на ранното християнство и същевременно е актуално и днес по силата на духовните съвети, които всеки вярващ среща там.
Честит да е днешният празник за всички възлюбили добродетелния живот. А по молитвите на свети Антоний дано успеем да усвоим макар и частица от истинската, неподправената добродетел.
Божието благословение да е с всички вас! Амин
!

Иконата е копирана от www.orthodoxroad.com