Евангелско четиво на неделя шеста след неделя подир Въздвижение

       Лука 16:19-31

           Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпите му.
          Умря сиромахът и занесоха го Ангелите в лоното Авраамово, умря и богаташът и го погребаха и в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му и като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.
          Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар – злото, сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш, па освен това между нас и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат да преминат оттук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават.
          А той рече: моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката.
          Авраам му рече: имат Моисея и пророците, нека ги слушат.
          А той рече: не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят.
          Тогава Авраам му рече: ако Моисея и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.

Първите дни на Христовата църква

    Седмичен урок по Религия-Православие, 4 ниво, 5 урок   

         Въпроси за преговор:
1.Как Господ избрал Своите ученици? – Господ избрал учениците си сред обикновените хора от народа, които били чистосърдечни, честни и предани.
2.Как са наречени учениците на Господ? – апостоли, което значи пратеници, наречени са също и проповедници, защото Господ ги пращал да проповядват Божията истина.
3.Кои са дванадесетте апостоли? – Петър и Андрей, Яков и Йоан, Матей, Вартоломей, Симон Зилот, Яков Алфеев, Тома, Тадей, Филип и Юда, който предал Господа.
4.Колко други апостоли избрал Господ за проповедници на вярата? – седемдесет.
5.Имало ли е апостоли-проповедници в България? – това е апостол Ерм, епископ на Филипопол (днешен Пловдив).
6.Как апостолите се удостоили да бъдат с Бога в царството Божие? –  те имали непоклатима вяра, претърпели гонения, окови, изтезания и завършили живота си с мъченическа смърт, следвайки Своя Учител.

Първите дни на Христовата църква

           Основаване на църквата. Какво означава думата църква? От гръцки тази дума значи събрание. Църквата е общност от вярващи, които следват Христовото учение. С думата църква се обозначава и храмът, където се събират християните. Кой ден се приема за рожден ден на църквата? Това е денят Петдесетница- петдесетия ден след Христовото Възкресение, когато Господ изпратил на учениците си Светия Дух, Който се спуснал над всеки от тях във вид на огнени езици. Това се случило в Йерусалим, където всички апостоли и Божията Майка били събрани на обща молитва. От Светия Дух апостолите били умъдрени да разбират и проповядват Христовото учение на всички езици. На Петдесетница 3000 души се обърнали към Христовата вяра и затова този ден се приема за рожден ден на Христовата църква.
Има още

Храм „Свети Димитър“, Хасково, празнува своя храмов празник

OLYMPUS DIGITAL CAMERA            На 25.10.2015 г., в навечерието на празника на свети великомъченик Димитър Мироточиви, храм „Свети Димитър“ посрещна вярващите с тържествения звън на празнична вечерня (от 18 часа).
          На празника – 26.10., утринната служба започна в 8 часа, като последва света литургия, празничен водосвет и братска трапеза.
           Да помолим свети Димитър да се застъпи пред Бога за душевното ни здраве и спасение.

Свети апостоли – проповедници

Седмичен урок по Религия – Православие, 4 ниво, 4 урок

Свети апостоли – проповедници

           Господ Иисус Христос казва за Самия Себе Си: „Аз Съм Пътят и Истината и Животът“ (Йоан 14:6). Той казва също: „Истина, истина ви казвам, който вярва  в Мене, има живот вечен“ (Йоан 6:47). Това е спасителният път, който води в царството Божие, във вечния живот с Бога в неизказано блаженство. Бог искал всички човеци да се спасят и да влязат в царството небесно. Затова от любов към хората дошъл на земята, за да извести на всички учението за спасението.
Има още

Новина

    Храм „Свети Димитър“, град Хасково,
подновява занятията по вероучение за възрастни
лекции на различни богословски теми:

          Тълкувание на Свещеното Писание
   на Стар и Нов завет (Библия) и запознаване с
– основите на богослужението и тайнствата,
– раннохристиянската литература,

– ключови моменти от църковната история,
– иконография, химнография и църковнославянски език,
– история на религиите.

          Планомерно по стихове се проанализира библейския текст от Битие до III Ездра в пълния корпус на Свещеното Писание, като Старият завет се разглежда като предварително и необходимо стъпало при възприемане на Новия завет.
          Акцентът върху Новия завет включва разглеждане на евангелските и апостолските послания, във връзка с литургийните четива и в контекста на годишния богослужебен кръг, като се ползват извънбиблейски източници, богослужебни текстове, житийна литература и светоотечески коментари.
          Занятията се провеждат в две групи – всеки петък от 17 часа за едната група и всяка събота от 15 часа за другата група в енорийския дом в двора на храм „Свети Димитър” от октомври до юни.
         Начало на занятията за групите –
          23 октомври, 2015 (петък) от 17 часа и
          25 октомври, 2015 (събота) от 15 часа.
                           

Свети преподобен наш отец Йоан Рилски Чудотворец

1св.иван          Основа на покаяние, пример на умиление, образ на утешение и духовно съвършенство бе твоят равноангелски живот, преподобне. Kато си пребивавал в молитви, постничество и сълзи, отче Йоане, моли Христа Бога за нашите души.

Иконата е копирана от www.linkedin.com.

Тест за проверка на знанията

Седмичен урок по Религия-Православие, 4 ниво, 3 урок

Тест за проверка на знанията

(тестът може да се проведе индивидуално или с цялата група)
1.Как се нарича Свещеното Писание (Книгата на книгите)? 
2.На какви части се дели Свещеното Писание?
3.Колко на брой са Божиите заповеди, които Бог дава на Мойсей? Спомняте ли си някои от заповедите? Запишете ги накратко: 
4.Какво означава думата евангелие?
5.Къде се е родил Спасителят Христос? 

Има още

Откриване на новата учебна година в неделното училище

Честит Петковден!

03b1свпетка           Достославна Параскево, ти обикна пустинническия и безмълвен живот и с усърдие последва твоя Жених Христа; ти прие Неговото благо иго още в младостта си и мъжествено се въоръжи с кръстния знак срещу невидимите врагове; ти угаси жарта на страстите с постнически подвизи, пост, молитви и сълзи. И сега заедно с мъдрите девици, като предстоиш пред Христа в Небесния чертог, моли Го за нас, които почитаме твоята свята памет.

           Иконата е копирана от svparaskeva.dveri.bg

Православната вяра ни прави по-добри

        Седмичен урок по Религия-Православие, 4 ниво, 2 урок – преговор
          Въпроси за преговор:
1.Какво означава да живеем задружно? – да има мир и съгласие между нас.

2.Как можем да постигнем съгласие помежду си? – като изпълняваме Божиите заповеди, които ни учат как да постъпваме към ближните си.
3.За какво се молим в Господнята молитва? – да ни прости Бог греховете, както и ние прощаваме на другите.
4.Какво е нужно още, когато живеем заедно? – нужно е да си помагаме във всичко и особено когато някой изпадне в беда.

Православната вяра ни прави по-добри

         Нашата вяра – това е Христовото учение, което е извор на всяко добро. Когато го следваме, ние можем да придобием  всички добродетели, към които се стреми истинският християнин.
Християнските добродетели. В Своята проповед на планината Господ ни разкрива кои са добродетелите, с които се отварят райските врати. Тези християни, които ги притежават, Той нарича блажени.  Какво е блаженство, какво значи някой да е блажен? Блаженството е неизказано щастие от общуването с Бога. Блажен е този, който има истинска връзка с Бога. Ето кои Христос нарича блажени (припомнят се блаженствата):
Има още