Тържественото влизане на Господ в Йерусалим

Седмичен урок по Религия-Православие,     3 клас, 25 урок

Въпроси за преговор:
1.Как света Дева Мария била известена, че ще стане Майка на Спасителя? – първият вестоносец на Бога, свети Архангел Гавриил я известил, че ще роди Божия Син

2.Какво означава „облажавам”? – почитам
3.Как наричаме донесената от Архангел Гавриил вест и празника, посветен на нея? – наричаме я блага вест, а празника Благовещение.
4.Кога празнуваме Благовещение и кого почитаме на този ден? – отбелязваме го на 25 март и почитаме Божията Майка и майките християнки.

 Тържественото влизане на Господ в Йерусалим

         Евреите имат голям празник Пасха, посветен на чудесното избавяне на еврейския народ от египетското робство. Пасха се празнува в деня, в който пророк Мойсей извел евреите от Египет и ги повел към обетованата земя. Какво знаете за пророк Мойсей? – Бог разговарял с него при неизгарящата къпина. На планината Синай му дал десетте Божии заповеди. Мойсей ударил с тоягата си по водите на Червено море и то се отдръпнало, а народът минал по сухо на другия бряг, докато преследвачите египтяни били заляти от водата.

Има още

Честит празник Благовещение!

Гръцка 2

Тропар, глас 4
Днес е начало на нашето спасение
и явяване тайната от вечност: 

Синът Божи, Син на Дева става,
и Гавриил благодатта благовества,  

затова и ние с него викаме на Богородица: 
Радвай се благодатна, Господ е с тебе!

Благовещение – начало на нашето спасение

Седмичен урок по Религия-Православие,      3 клас, 24 урок

Въпроси за преговор:
1.Защо заповедта за любовта е най-важна? – тя е дадена от Господ и нейното изпълнение ни прави истински християни.

2.Кога ще постигнем изпълнението на тази заповед в цялост? – когато заобичаме и враговете си.
3.Как да заобичаме враговете си? – когато сме сърдити и гневни някому, вместо да кроим как да отмъстим и да го унизим, да повторим няколко пъти „Бъди благословен (името)” и да се помолим „Господи , Иисусе Христе, помилуй ни”. Като го кажем няколко десетки пъти наум, веднага ще забележим, че гневът ни е утихнал, защото с призоваване на Божието име, благодатта ще ни помогне да очистим сърцето си от всяка злост. Също и при изповед пред свещеник, ако споделим за гневенето ни, ще получим облекчение.

Благовещение – начало на нашето спасение

           Изминали много години откакто прародителите били изгонени от рая. Много поколения се изредили, а животът на хората бил тежък, изпълнен със страдания и сълзи. Но потомците на праотците свято пазели в сърцата си и предавали на децата си изреченото от Бога обещание пред Адам и Ева, че ще изпрати Спасител на човечеството от греха и злото.

Има още

Проповед на Неделя Кръстопоклонна

„И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва.“ (Марк.8:34)

Братя и сестри,

          Да носим своя житейски кръст като благодарим на Господа – ето това е съзнанието на християнина. Да помним, че без страдание и разпятие не може да има възкресение. Да знаем, че не можем да живеем спокойно, комфортно, удобно – ето духовния взор на Христовия следовник. Да търсим Христовата правда, а не човешката угода, светското одобрение, временните блага.

Има още

Новата заповед на Господ Иисус Христос

Седмичен урок по Религия-Православие,     3 клас, 23 урок

Въпроси за преговор:
1.Как Господ върнал зрението на слепородения? – той намазал с калчица очите му и го пратил да се измие на къпалнята, след което той прогледнал.

2.Защо казваме, че има освен физическа и духовна слепота? – духовната слепота се дължи на задържане в сърцето на греховните навици, което ни прави неспособни да приемем светлината на Христовото учение.

Новата заповед на Господ Иисус Христос

       „Нова заповед ви давам, да любите един другиго” (Йоан. 13:34). Тази заповед Господ Иисус Христос  дава на своите ученици на прощалната беседа, преди да бъде предаден на съд и разпятие. На прощаване приятелите си казват най-важното – това, което трябва да се запази в сърцето и да се изпълнява като знак на вярност. Така и Господ иска да остави на учениците си най-важната заръка – заповедта за любовта.

Има още

Новина

hram (1)www.plovdivskamitropolia.bg

          В неделя, 8.03.2015 г., в градските църкви на Пловдивската епархия от 10:00 до 10:30 часа прозвуча тържествен камбанен звън, оповестяващ добрата новина, че манастирът „Св.св. Кирик и Юлита“  ще остане за вечни времена света обител на Българската православна църква след окончателното постановление на Върховния касационен съд .

Изцеляване на слепородения

Седмичен урок по Религия-Православие,         3 клас, 22 урок

Въпроси за преговор:
1.Защо десетимата прокажени викали настойчиво към Господ да ги излекува? – защото проказата е тежка, смъртоносна болест, нелечима от лекарите и те имали последна надежда в Господа.

2.Върнали ли се излекуваните да благодарят на Бога? – върнал се само един другородец, самарянин.
3.Как Господ възнаградил благодарността на самарянина? – самарянинът оздравял телесно, но получил и спасение на душата си.

 Изцеляване на слепородения

(Йоан 9: 1-38)

            Веднъж Иисус Христос е с учениците си в Йерусалим и като минават пред храма виждат един сляп човек да проси. Господ знае страданието на този слепец, който е сляп по рождение. Никога не е виждал светлината и света около себе си, дори родителите си не е виждал и години наред идва да проси, защото няма друго за препитание.

Има още