Неделя втора след Неделя подир Въздвижение

Лука 6:31-36

          И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.
          И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.
          И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото.
          И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.
          Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.
           И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

„Бъдете милосърдни, както и вашият Отец Небесен е милосърден!“
 Братя и сестри,
             Чухме в днешното литургийно свето евангелие същината на християнската нравственост. Господ Иисус Христос излага повелята за безвъзмездно, безответно, абсолютно безкористно добро – и към врагове и към приятели.

Има още

Поучение на 26 септември – Успение на свети Йоан Богослов

 

8 5 св. Й Богослов

           Възлюбени апостоле на Христа Бога, побързай да избавиш ония, що оправдание не намират. Бог приема молитвата ти, когато Му се кланяш, както те прие, когато се склони върху гърдите Му: Него моли, Богослове, да разпръсне и притисналата ни мъгла езическа, като просиш за нас мир и велика милост.

Братя и сестри,
            Не може да не споменем днес четвъртия евангелист, близкия Христов приятел и любим ученик, облегнал се на Христовите гърди на Тайната вечеря, не може да не почетем свети Йоан Богослов. Той е апостолът на любовта,онзи, който показа и доказа с живота и делата си, че в съвършената любов страх няма. Той единствен остана с Майката Божия под Разпятието Христово, само той бе удостоен с великата чест да служи и да се грижи за Богородителката чак до нейното успение.
           Да не забравяме, че той е сподобен по време на своето заточение на остров Патмос с величественото видение за свършека на света и последните дни, изложено в книга Откровение или Апокалипсис, с която завършва Новия Завет.
           Безчислени чудеса съпровождат неговата проповед из Мала Азия. Дълги години свети Йоан проповядва в Ефес – град известен с култа към езическата богиня Артемида. По молитвите на свети Йоан идолският храм се сринал, без да загине нито един човек, а мнозина се кръстили. По времето на император Домициан, арестуван и откаран в Рим, свети Йоан е принуден да изпие чаша с отрова. Тя не му навредила. После е хвърлен в нагорещено кипящо масло. Изплашен от чудото – при всички мъчения свети Йоан останал жив – императорът го осъжда на заточение на остров Патмос, където той диктува и своето евангелие. Във всичките си многострадални стъпки свети Йоан Богослов е съпроводен от ученика си Прохор, който записвал думите му. Затова понякога ги виждаме заедно изобразени.
В престарели години, вече грохнал и изнемощял, апостолът повтарял:“ Чадца – деца, обичайте се един други“.
           Ето в това се състои Христовото учение – да имаме Христова любов, незлопаметност, мир, да не осъждаме никого…
           По молитвите на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, Бог да даде всекиму такава обич и дълготърпение. Амин!

        На 26 септември Църквата възпоменава успението – блажената смърт на свети Йоан Богослов. От стари времена Църквата установила и на 8 май да се възпоменават благодатните чудеса, които ставали на гроба на светеца на този ден, когато мнозина се изцелявали от болестите си, пристъпващите с вяра към светия апостол.

Иконата е копирана от http://www.mitropolia-varna.org

Копирайте Поучение на 26 септември – Успение на свети Йоан Богослов

Евангелско четиво и проповед на Неделя първа след Неделя подир Въздвижение

tiberias_peter

Лука 5:1-11

          Веднъж, когато народът се притискаше към Него, за да слуша словото Божие, а Той стоеше при Генисаретското езеро, видя два кораба, които стояха край езерото, а рибарите, излезли от тях, плавеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа.
          А когато престана да говори, рече Симону: Отплувай към дълбокото, и хвърлете мрежите си за ловитба.
          Симон Му отговори и рече: Наставниче, цяла нощ се мъчихме и нищо не уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежата.
           Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше.
И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ, и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.
          Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Иисусови и рече: Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. Защото ужас обвзе него и всички, които бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати от тях, тъй също и Иакова и Йоана, синове Зеведееви, които бяха другари на Симона.
          И рече Иисус на Симона: Не бой се, отсега ще ловиш човеци.
          И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.

Братя и сестри,
          Днешното литургийно евангелско четиво, според свети Лука, разказва как са повикани към апостолско служение апостол Петър, а също и Заведеевите братя Иаков и Йоан. Те са рибари, животът им преминава край Генисаретското езеро, поминъкът им е несигурен. Но ето – Месия е дошъл, Той ще призове ловците на риба да станат ловци на човеци. Ще рече, да станат апостоли.

Има още

Неделя след Въздвижение

Евангелско четиво на Неделя след Въздвижение – Марк 8:34-9:1
          И като повика народа с учениците Си, рече им: Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.
         И рече им: Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.

Братя и сестри,
             Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?
             Чухме тези Господни слова от днешното литургийно евангелско четиво, според евангелист Марк. Сам Христос казва „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Ме последва“.
             Възпоменаваме тези думи на Спасителя точно след Кръстовден, след като почетохме Честния и Животворящ Кръст, на Който Господ прикова нашите грехове.
             Да се отречем от себе си, ще рече да се разделим от всяка представа за комфорт, преуспяване и устройване във временния свят. Да се отречем, значи доброволно, заради Христа да се откажем от миражите на светското битие, а те са състезанието, домогването до власт, богатство, влияние, желанието всичко да ни е наред, да сме успели, да сме се подсигурили грижливо, сякаш не знаем, че този ни живот отминава като сън.
            Да вземем кръста си, значи да вървим по пътя на страданията и скърбите, да вървим по тесния път на ясното съзнание, че това е единствения ни път към Христа. Сам Той мина по Голготския път, за да ни изкупи, и ние , ако искаме да Го следваме, трябва осъзнато да пием горчивата чаша на скърбите и страданията, които ни се поднасят. Защото през много скърби се влиза в Царството Божие. Да не роптаем и хулим, да не проклинаме и осъждаме, да не се сравняваме с други, които благоденстват, защото Господ различно устройва спасението на всеки един от нас.
            Нищо не ни ползва, ако имахме всичко, цялата слава на този свят, всички земни блага, а пък не сме с Христа.
           Ето Сам Той казва: „Какъв откуп човек ще даде за душата си?“  Не ще можем да си помогнем в страшния час на Съда, нищо земно не ще ни помогне, затова разчитаме на застъпничеството на Църквата, на Майката Божия и светиите.
            Да даде Господ, братя и сестри, да вървим без ропот, без гняв по нашия си скръбен житейски път, като се молим за едно – да следваме Христа, да пребиваваме в небето на земята – Църквата, да си прощаваме и да се обичаме с Христова любов. И да помним, че единственото и най-страшно нещо е грехът, а не скърбите, болките и страданията.
           Господ да ни прости и помилва, да ни укрепи със силата на Своя Честен и Животворящ Кръст, Който спасява от всяко зло. Амин!
Копирайте Проповед на Неделя след Въздвижение, 2019
Прочетете и копирайте Проповед на Неделя след Въздвижение, 2017

Кръстовден

14 септември общо          Спаси Господи Твоите люде и благослови Твоето достояние, победа на православния български народ дарявай над противниците и запази с Твоя кръст наследието Си.

Братя и сестри,
             Днес е Кръстовден – великият Господски празник, на който почитаме Светия Кръст Господен – оръдието на нашето спасение, прослава на ангелите, язва за демоните, Кръста, на който Господ Иисус Христос прикова нашите грехове.
             Кръстът не просто е знак на християнството, кръстът е защита от невидимото зло, кръстът е символ на страданията на Нашия Спасител, символ на нашата готовност да поемем по тесния и скръбен път.

Има още

Неделя преди Въздвижение. Рождество Богородично

Храмов празник в църквата „Рождество Богородично“ в село Спахиево

            На 7 септември, от 18 часа, с празнична вечерня църквата ознаменува началото на своя храмов празник. Мнозина от богомолците бяха довели внуците си, все още на лятна ваканция при тях. Немалко пристъпиха към изповед след вечернята.
           На 8 септември от 9 часа ще бъде отслужена света божествена литургия от енорийския свещеник Серафим, следвана от празничен водосвет.
           Великолепните стенописи усладиха духовно богомолците.

 

За презентацията е нужен JavaScript.

8 септември           Твоето Рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе възсия Слънцето на правдата, Христос Бог наш, и като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни живот вечен.

Има още