Тайнство свето Причастие

Седмичен урок по Религия-Православие, 4 ниво, 9 урок
        Въпроси за преговор:
1.Какво означава „миро“ и за какво се използва? – Мирото е направена от зехтин (елей) и различни благовонни смоли и билкови съставки течност, която се използва за помазване на току-що кръстените при тайнството Миропомазване.
2.Как и от кого се извършва това тайнство? – отначало апостолите и епископите извършвали тайнството с ръковъзлагане, а впоследствие се налага практиката на помазване с миро, поради голямото число вярващи, които приемат Кръщение. Тайнството се извършва от епископите и свещениците.
3.Кои са видимата и невидимата страна на това тайнство? – видимата страна е кръстообразното помазване на различни части на тялото, а невидимата е приемане на Светия Дух и освещаващото Му действие върху ума и мислите, чувствата и желанията, делата на човека и целия човек.
4.Какво е значението на това тайнство? Миропомазването ни дава благодатна сила, която ни служи за възрастване в духовния живот и за укрепване в доброто.

Тайнство свето Причастие

        Кога и от Кого е установено тайнството Причастие? Да си припомним събитията на Тайната вечеря. Защо е наречена тайна? Господ и дванадесетте Му ученици се събират на прощална вечеря преди Господ да бъде предаден на съд и разпънат на кръст. Това събиране е в навечерието на големия еврейски празник Пасха, когато евреите празнуват чудесното си избавление от египетското робство. Евангелист Матей, който присъства на тази вечеря пише: „И когато ядяха, Иисус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки го на учениците, каза: Вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете“ (Мат. 26:26-28). Така Господ причастява учениците си за първи път и им заръчва да правят това за Негов спомен. Така е установено тайнството свето Причастие. Затова и вечерята се нарича тайна – заради установяването на това тайнство.
Има още

Свети Андрей Първозвани

67085969

30           Като първозван сред апостолите и брат на върховния (от тях – апостол Петър), моли се, Андрее, на Владиката на всички, да дарява мир на света и велика милост.

           Иконата е копирана от http://www.liveinternet.ru

Свети Климент Охридски

SAM_5125

25

    Със словата си ти поучи езичниците на Божията вяра, а с делата си се възвиси до божествения безпечален живот; с чудесата си просия пред ония, които пристъпват с вяра към тебе, а със знаменията преславно озари западните земи. Затова, Клименте, славим твоята божествена памет.

Иконата е копирана от http://www.atelierpraxis.blogspot.com

Света Екатерина

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

24 Света Екатерина        Да възпеем всехвалната Христова невеста, закрилница на Синай, наша помощница и застъпница, защото тя светло обори нечестивите майстори (на словото) чрез силата на Духа и се увенча като мъченица и измолва за всички велики милости.

         Иконата е копирана от http://www.vesti.mk

Тайнство свето Миропомазване

         Седмичен урок по Религия – Православие, 4 ниво, 8 урок
           Въпроси за преговор:
1.Кой е установил тайнството Кръщение? – 
Сам Господ Иисус Христос е установил това тайнство, изпращайки апостолите да кръщават всички народи.
2.Коя е видимата страна на тайнството Кръщение? –освещаване на водата, трикратно потапяне на кръщавания в купела, произнасяне на определени молитви, извършване на определени действия.
3.В чие име свещеникът извършва кръщението? – в Името на Света Троица с думите:„ Кръщава се (име на кръщавания) в Името на Отца и Сина и Светия Дух”.
4. Кое тайнство следва веднага след Кръщението? – тайнството Миропомазване.

5.Към кое тайнство може да се приобщи новопокръстеният християнин? – тайнството свето Причастие.

 Тайнство свето Миропомазване

        Какво означава „миро“? Мирото е направена от зехтин (елей) и различни благовонни смоли и билкови съставки течност, която веднъж на няколко години най-висши духовници в църквата приготовляват със специални молитви и  непрестанно четене на богослужебни текстове. Помазването с това миро е печат – дар на Светия Дух върху току-що кръстените.
          Светите отци свидетелстват, че когато се говори за „раждане от вода и Дух“, под раждането от вода се разбира Кръщението и по-точно потапяне на кръщавания в купела с вода и произнасяне на думите от свещеника, а под раждането от Дух се разбира Миропомазването – чрез помазване вече получаваме благодатта на Светия Дух. Затова и светото тайнство Миропомазване се извършва непосредствено след Кръщението. Ако Кръщението ни очиства от греховете и се раждаме за нов живот, миропомазването ни дава благодатна сила, която ни служи за възрастване в духовния живот и за укрепване в доброто.
Има още

Евангелско четиво на неделя девета след неделя подир Въздвижение

       Лука 12:16-21

          И каза им притча, като рече: на един богат човек нивата се бе много обродила и той размишляваше в себе си и казваше: какво да направя? няма де да събера плодовете си.
           И рече: това ще сторя: ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се.
          Но Бог му рече: безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?
          Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.

Проповед на Въведение Богородично

          В Името на Отца и Сина и Светия Дух!
          „Блажена е утробата, която Те е носила и гърдите, от които Си сукал“.
          С тези вдъхновени от Бога слова, една жена слушателка на Божието Слово облажава Христос и Пречистата Му Майка.
          И Господ като я чува потвърждава ясно: „Да“- Ще рече достопочтена, свята и прославена в земната и небесната църква е Майката Божия, Светата Дева Мария, удостоила се да стане вместилище на Невместимия.
Има още

Въведение Богородично

за сайта

Въведение

        Днес предобразът на Божието благоволение и проповед на спасението на човеците – Дева светло се явява в храма Божий и предвъзвестява Христа на всички. Да възкликнем и ние велегласно към нея: радвай се, изпълнение на Божия промисъл.

Иконата е копирана от http://www.vseh-svjatih.blogspot.com

Евангелско четиво на неделя осма след неделя подир Въздвижение

Лука 10:25-37

          И ето, един законник стана и изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?
          А Той му каза: В Закона що е писано? Как четеш?
          Той отговори и рече; „Възлюби Господа, Бога твоето, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си“.
          Иисус му каза: право отговори, тъй постъпвай и ще бъдеш жив.
          Но той, като искаше да се оправдае, рече на Иисуса: А кой е моят ближен?
          Отговори Иисус и каза: Един човек слизаше от Йерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв.
          Случайно един свещеник слизаше по тоя път и като го видя, отмина.
          Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.
          Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили и като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино, след това го качи на добичето си, откара го в страноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: Погрижи се за него и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.
          И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците?
          Той отговори: Оня, който му стори милост.
Тогава Иисус му каза: Иди и ти прави също така.

Тайнство свето Кръщение

     Седмичен урок по Религия – Православие, 4 ниво, 7 урок
    Въпроси  за преговор
1.Какво представляват тайнствата на църквата? – Тайнствата са свещени действия, при които свещенослужителят (свещеник или епископ) чрез молитва измолва от Бога даровете на Светия Дух.
2.Кои тайнства на църквата знаете? – Кръщение, Венчание, Изповед, Причастие. Тайнството Миропомазване се извършва веднага след Кръщение.

3. Какво представлява тайнството Свещенство?Епископът го извършва само над мъже, които стават свещенослужители.
4.Кое е тайнството, което се извършва над тежко болен? – Маслосвет.
5.Какви две страни имат тайнствата? – видима и невидима страна. Видимата страна са веществата, които се използват при тайнствата, присъствието и действията на свещенослужителя. Невидимата страна е благодатта Божия.
6. Какво е значението на тайнствата? – чрез Божията сила, която се дава в тайнствата, се лекуват телесни и душевни страдания, очистват се греховете, благославят се добрите начинания и се укрепява любовта в отношенията на хората, те ни отварят спасителен път към вечен живот в Царството Божие.

 Тайнство свето Кръщение

          Къде в Новия завет се споменава за Кръщение? – там където се говори, как свети Йоан Кръстител  призовавал хората към покаяние и ги кръщавал във водите на река Йордан за очистване от греховете. Затова Йоановото кръщение се нарича покайно кръщение. Сам Господ, Който Единствен е без грях и нямал нужда от покайно кръщение, отишъл да се кръсти от ръцете на свети Йоан, за да ни даде пример да се кръщаваме.
          Какво се случило по време на Кръщението Господне? Над главата на Иисус Христос се спуснал Светият Дух във вид на гълъб, а от небето се чул гласа на Бог Отец „Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.“ (Лука 9:35)
          Сам Господ Иисус Христос установил това тайнство, изпращайки апостолите да кръщават „в Името на Отца и Сина и Светия Дух“ и предупредил „Ако някой се не роди от вода и Дух не може да влезе в царството Божие.“ (Йоан 3:5) Да се роди човек от вода и дух, означава да се кръсти. Както раждането е начало на нов живот, така и Кръщението е начало на истински духовен живот.
Има още