Евангелско четиво на Неделя след Рождество Христово

34

Марк 1:1-8

             Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, както е писано у пророците: „Ето. Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.“
             „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.“
              Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си.
            А Йоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед.
             И проповядваше, думайки: След мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му, аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.

Свети четиринадесет хиляди младенци мъченици, избити от Ирод във Витлеем

Orthodox-Christian-icon-of-the-infant-martyrs-of-Bethlehem

Стиховни стихири на 29 декември, писани от свети Андрей Критски
            Юдейската власт се оказа безсилна срещу Иисус – Роденият във Витлеем Юдейски. Да се радват младенците, заколвани за Христа, Юдея да ридае, защото глас се чу в храма – Рахил плаче и ридае, както е писано, за своите чеда. Пребеззаконният Ирод, като изби младенците, изпълни Писанието – Юдея е залята с невинна кръв и земята почервеня от кръвта на младенците. Църквата тайнствено се очиства от езическите заблуди и в слава се облича. Яви се Истината, Бог идва смирен в сянка, Господ се ражда от Дева, за да ни спаси.

Свети първомъченик архидякон Стефан

1356611343Свети_Стефан2
27 12
         С добрия подвиг си се подвизавал, първомъчениче Христов и апостоле, и си изобличил нечестието на мъчителите. С камъни убит от ръцете на беззаконници, венец от десницата на Стоящия свише си приел и викайки към Бога си се отправил, като си казал: Господи, не им зачитай този грях.

Иконата е копирана от http://www.e-wiki.org

към Начало

Честито Рождество Христово!

Рождество1

Рождество Христово 25 и 26

           С Твоето Рождество, Христе Боже наш, възсия на света светлината на познанието и чрез нея служителите на звездите от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата, и да познават Тебе, Изтока от висините.
          Господи, слава на Тебе!

Стенописът е копиран от http://www.ecotrips.bg

към Начало

Евангелско четиво и проповед на Неделя преди Рождество Христово

Chora Church, Inner Narthex

Матей 1:1-25

         Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама; Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея; Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;  Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.
          А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля; Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда; Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова; Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
           И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.
           А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.
           А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Светаго. Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус, защото Той ще спаси народа Си от греховете му.
          А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:“Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“, което ще рече: с нас е Бог.
           Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син и той Му нарече името Иисус.

Братя и сестри,
              В очакване сме на Христовото Рождество, в очакване сме на великото чудо на Божието Въплъщение, пред което немеят дори и ангелите.
              Чухме литургичния евангелски текст на апостол Матей, където е изложено родословието по плът на Господ Иисус Христос.
              Спасителят е от Давидовия род, Авраамов потомък. Внушително множество са праведниците от рода Авраамов насетне, докато се стигне потомката на царския род – Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
Има още

Свети Игнатий Богоносец. Игнажден

thumb.php

  Тропар на свещеномъченик Игнатий Богоносец
          Последовател на нравите и наследник на престола на апостолите си бил, боговдъхновени, и си открил делата като възвеждащи към съзерцанието, затова си развил словото на истината и с вяра си се подвизавал до кръв, свещеномъчениче Игнатие. Моли Христос Бог да се спасят нашите души.

20

              Готви се, Витлееме, отвори се за всички, Едеме, радвай се, Ефрате, защото Дървото на живота разцъфтя в пещерата от Дева. Нейната утроба е мислен рай, в който е Божествената градина, като ядем от нея, ще бъдем живи и няма като Адам да умрем. Христос се ражда, за да възстанови отпреди падналия образ.

Братя и сестри,
              На днешния ден Църквата поменава свети Игнатий Богоносец, прославен епископ и мъченик от края на първи век, близък до апостолите и техните ученици. От преданието знаем, че свети Игнатий е онова дете, което веднъж Христос е прегърнал и поставил сред учениците си с думите: „Ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно.”
             Да, в Царството Небесно сияе добрият епископ Игнатий, който воден на смърт в Рим, увещава с писма различните малоазийски църкви да бъдат твърди в християнския живот. Тези негови послания са запазени – от тях личи духа на непоколебимост във вярата, липса на съглашателство със света и вярност на Христовата Църква.
             Свети Игнатий е разкъсан от гладни лъвове, хвърлен на арената на Колизеума в Рим, каквато е била участта на немалко християни, отказали да принасят езически жертвоприношения. Това става в дните на император Траян.
              Описанието на мъченичеството на свети Игнатий е дело на непосредствения му ученик и очевидец на мъките му – свети Поликарп Смирненски, сам той също просиял с мъченичество.
              Бог, по техните молитви, да ни помилва, вразумява и спасява.
              За съжаление днешният ден е натоварен с редица народни обичаи, които са езически суеверия. Например гадаенето по това какъв човек пръв ще влезе в дома – каква ще бъде годината. Добре е да знаем, поне ние, които се имаме за християни, че това са остатъци от езическата древност и не е необходимо да им обръщаме внимание.
             Все пак нашата вяра е просветена вяра, изповядване на Христа с дух и истина. Бог да ви благослови!
             Честито на всички именици!
Иконата е копирана от http://www.elika.blog.bg
към Начало

Евангелско четиво на Неделя единадесета след Неделя подир Въздвижение

Лука 14:16-24

           А Господ му отвърна: Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина, и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
           И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме.
           Другият рече: Купих си пет рала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме.
           Третият рече: Ожених се, и затова не мога да дойда.
           И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.
            И рече слугата: Господарю, извършено е, както заповяда, и още място има.
            И рече господарят на слугата: Излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.
             Защото, казвам ви: Никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина – избрани.
към Начало

Свети Спиридон Чудотворец

svetispiridon
svspiridon
           На Първия събор си се показал поборник и чудотворец, богоносни отче наш Спиридоне. Затова и мъртвия от гроба си извикал и змията в злато си превърнал; и когато си пеел светите молитви, ангели са служели с тебе, пресвещени. Слава на Дарилия ти сила, слава на Увенчалия те, слава на Даващия чрез тебе изцеления на всички!

Иконата е копирана от http://www.pinterest.com

Евангелско четиво и проповед на Неделя десета след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на света Ана

sv-anna1

Св. Анна 9 дек.jpg          Днес оковите на безчадието се развързват, защото Бог, като чу Йоаким и Анна, яви им повече от надеждата им, като явно обеща да им се роди Богоотроковицата, от която Сам Неописаният да се роди, Който, станал Човек, повели на ангелите да й викат: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Лука 13:10-17

         В една от синагогите Той поучаваше в събота, и ето – една жена с немощен дух от осемнайсет години, тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.
         Като я видя Иисус, повика я и рече и: Жено, освобождаваш се от недъга си!
         И сложи ръцете Си върху нея и тя веднага се изправи и славеше Бога.
         При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Иисус в събота я изцери, заговори и рече на народа: Шест дена има, през които трябва да се работи, в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.
          Господ му отговори и рече: Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота, и не води ли да го пои?
          А тая дъщеря Авраамова, която сатаната е свързал, ето вече осемнайсет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?
         И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.
Братя и сестри,
             Свети евангелист Лука ни разказва за велико чудо, сторено от Господ Иисус Христос. Това е изцелението на една жена, свързана от сатана за цели 18 години, една клетница, която е живяла сгърчена дълго време – чак до мига, когато Спасителят й казва:“Жено, освобождаваш се от недъга си.“ Забележете – Господ дори не чака болната да призове за помощ. Най-Великият Човеколюбец вижда в сърцето й. Знае душевните й трепети и надежди.
              А ние, братя и сестри, макар да не сме физически сгърчени, макар да не сме явно свързани от врага на нашето спасение, ние вероятно душевно сме подобни на тежко болната от евангелския текст.
               Нашите погледи са насочени надолу – към земните блага, към материалните интереси, към суетата и вълнението на страсти, интриги, осъждане. Вкопчили сме се в тревогите за този свят. Духовната ни осанка е привита от тежестта на греховете ни, духовните ни очи виждат и милеят основно радостите на тоя свят.
               Да не бъде това!
               Да се молим Господ да ни изцели от душевните язви – от цинизма, сребролюбието, самолюбието и всичко, с което погубваме безсмъртната си душа. За да можем да се изправим, изцелени като прегърбената цели 18 години страдалка – да се изправим, паднали в низостта на скритите недъзи на душите ни. Защото макар привидно да следваме Божия път, дори без да усещаме, се подчиняваме на завист, злопаметство, осъждане, гняв, омраза, присмех, подчиняваме се на всичко онова, което апостол Павел казва:“не доброто, което искам, а злото, което не искам – него върша.“
               Майката Божия, светите богоотци Йоаким и Ана – нейните свети родители, ангелите, светиите, именните ни светии – всички те са застъпници пред Божия престол за нас грешните. Всички те просят Всемилостивия Владика да ни помилва. Те – небесните жители, тъгуват за окаяното ни душевно състояние, те умоляват Стария по дни, настояват за нашето изправление и спасение.
               Бог да ни прости и помилва, облагодати, спаси и изцели по техните молитви! Амин!
              Днес честваме зачатието на света Ана, майката на Пречистата Дева Мария, зачатие – в старините, предизвестено от ангел, дивно чудо, чрез което след 9 месеца ще просияе на земята – ще се роди Отроковицата, на която е отсъдено да стане Майка Божия.
              Честито на всички именици, които носят името на света Ана!
              Божието благословение да е с всички вас!

Копирайте Проповед на Неделя десета след Неделя подир Въздвижение, 2018

към Начало
 

Свети Николай Мирликийски Чудотворец

 

svNikola2

               Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието яви се за твоето „стадо“, показвайки им истината! Със смирението си получил величие, с бедността – богатство! Отче, свещеноначалниче Николае, моли Христа Бога да се спасят нашите души!

Братя и сестри,
                Днес честваме прославен чудотворец, почитан в целия християнски свят, светител, сподобил се с нетленни мощи, усърден помощник на всички изпаднали в беда, защитник на слаби и онеправдани, спасил по Божия милост не един пътуващ сред вълните на бурното житейско море. Честваме свети Николай, епископ на град Мир в малоазийската област Ликия, живял през 4-ти век, прославен с толкова много чудеса, че не бихме могли да ги изброим.
             Сред тях особено впечатляват случаите, когато свети Николай, сам пътуващ за Йерусалим, с молитва укротява морска буря и възкресява моряк, пребит при падане от мачта. Друг път, вече след своето прославление, свети Николай запушва с шаран пробойна в една лодка и така спасява моряците в нея.
             Застъпник за несправедливо обвинени, сам раздал имот на бедните, спасил от безчестие бедни девойки, винаги милосърден и отзоваващ се на мъките на своето паство, със своята молитвена помощ свети Николай помага на стотици, стотици люде. Дори неотдавна, преди десетина години, от разбилия се кораб „Ванеса“ свети Николай спаси своя съименик – българския моряк Николай Димитров, който носеше в себе си безценна фамилна иконка с образа на светеца-покровител на моряците – свети Николай.
             Във всяка наша грижа, болка, нужда, скръб, свети Николай би помогнал, стига да се обърнем към него.
             Блажени сме, че имаме толкова дръзновен пред Бога небесен ходатай и покровител. Щастливи са и всички, които носят неговото благословено име  – име на чудотворец – победител на злото, истински Божи избраник.
              Достигнал дълбока старост, светителят мирно преминал целия си жизнен път, в трудове и помощ за ближните, се представя в Господа през 342 година. Днес мощите му, нетленни и мироточиви, са пренесени в град Бари, Италия, защото през 11-ти век град Мир в Ликия е покорен от мохамеданите.
             По молитвите на свети Николай и най-вече по застъпничеството на Майката Божия и небесните сили, Бог да ни назидава, вразумява и спасява, та да можем един ден да лицезрем Божествената Небесна Слава. Амин!
            Честит празник, братя и сестри!
            Честито на всички именици!
             Божието благословение да е с всички вас!

Иконата е копирана от http://www.doxologia.ro