Евангелско четиво на Неделя на Самарянката

1

Йоан 4:5-42

          И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.
          Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус и казва: Дай Ми да пия. Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.
          Жената самарянка Му казва: Как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.)
           Иисус й отговори и рече: Да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.

Има още

Равноапостолното дело на светите братя Кирил и Методий

 Честит   празник!

cyrilmeth

Както от семето, що пада на нивята,
така посято е в сърцата хорски,
на тях пък трябва дъжд от букви Божии,
та плод божествен да покълне много.

                                    „Проглас към Евангелието“

Седмичен урок   
          Кои са апостолите? Ние знаем, че апостоли са наречени  избраните от Господ дванадесет най-близки ученици (от които отпада предателя Юда), като към тях са причислени свети апостол Павел и свети апостол Матия. Апостолите са пратеници на Бога, те разпространяват Христовото учение. Апостоли са и избраните седемдесет души, които разпространяват надалеч Божествените истини. В най-широк смисъл, апостоли са всички ревностни християни, които с живота и делото си спомагат за разпространяване на Христовото учение непроменено, каквото Сам Христос го донесъл на земята .

Има още

Евангелско четиво и проповед на Неделя на Разслабления

Йоан 5:1-15

         Подир това имаше иудейски празник, и възлезе Иисус в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат.
          Там имаше един човек, болен от трийсет и осем години.
          Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: Искаш ли да оздравееш?

Има още

Свети царе и равноапостоли Константин и Елена

1
21

            Като видя на небето образа на Твоя Кръст, и както Павел, не от човеци бе призован, Твоят апостол между царете, Господи, положи в Твоята ръка царстващия град, който по молитвите на Богородица запазвай в мир, единствен Човеколюбче.

Иконата е копирана от magazin.icons-bg.com

Защо църквата нарича светите братя Кирил и Методий равноапостоли?

Седмичен урок    

          Кои са апостолите? Ние знаем, че апостоли са наречени  избраните от Господ дванадесет най-близки ученици (от които отпада предателя Юда), като към тях са причислени свети апостол Павел и свети апостол Матия. Апостолите са пратеници на Бога, те разпространяват Христовото учение. Апостоли са и избраните седемдесет души, които разпространяват надалеч Божествените истини. В най-широк смисъл, апостоли са всички ревностни християни, които с живота и делото си спомагат за разпространяване на Христовото учение непроменено, каквото Сам Христос го донесъл на земята .
            Какво знаем за светите братя Кирил и Методий? Солунските братя, както ги наричаме с любов и благодарност, произлизат от семейство, почитано не само заради високото си положение в обществото, но и заради голямото си благочестие и силна вяра в Бога. Майка им е българка. Методий управлява една славянска област във Византия, но става монах, а по-късно игумен на един манастир в планината Олимп (Мала Азия). Свети Константин, наречен „Философ“, заради голямата си ученост и забележителното си красноречие, завършва прочутата висша Магнаурска школа в Константинопол (столицата на Византия) и е преподавател там. Поверена му e и патриаршеската библиотека при величествената константинополска църква „Св. София“, като често го изпращат на дипломатически мисии от византийска страна.

Има още

Детско Пасхално тържество – Възкресение Христово, 2016

         Със стихове и сценки по евангелски сюжети, децата от неделното училище при храм „Свети Димитър“ отбелязаха светлия празник на Христовото Възкресение.
          Съдът на Пилат, вестта на жените мироносици, бяха водещи на театралната изява.

Евангелско четиво на Неделя на светите Мироносици

Марк 15:43-16:8

          Дойде Йосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.
           Пилат се почуди, че Той вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали отдавна е умрял? И като узна от стотника, даде тялото Йосифу.
          А Йосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала, и привали камък върху вратата гробни.
          А Мария Магдалина и Мария Йосиева гледаха, де Го полагат.
          След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце, и говореха помежду си: Кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно, и много се уплашиха.
          А той им казва: Не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия. Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея, там ще Го видите, както ви бе казал.
           И като излязоха скоро, побягнаха от гроба, тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.

Свети равноапостолни Кирил и Методий

Кирил и Методий, българска икона, пр.сом

тропар на св. Кирил и Методий

          Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, Владиката на всички молете,  славянските народи да утвърди в православие и единомислие, да умири света и спаси нашите души.
Иконата е копирана от pravoslavieto.com

 

 

Евангелско четиво и проповед на Неделя Томина

1

1

  Макар да беше запечатан гробът, Ти Животе,  Христе Боже, Възкресение на всички, от гроба възсия, и при заключени врати застана пред учениците, като чрез тях ни даде истинския Дух, по Твоята велика милост.

Евангелско четиво
Йоан 20:19-31

          А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: Мир вам!
          И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
          А Иисус пак им рече: Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат.
           А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му казваха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
          След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: Мир вам!
         После казва на Тома: Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми, дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъда невярващ, а вярващ.
         Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!
         Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя, блажени, които не са видели, и са повярвали.
          И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга.
А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
         Господ каза: „Тома ти повярва, защото Ме видя, блажени, които не са видели и са повярвали“
Братя и сестри,
          Случката с апостол Тома, който отсъства при първата среща на Възкръсналия Иисус с учениците, тази случка е определяща за нас. За нас и за нашата вяра. Апостол Тома, един от дванадесетте, отсъства в онзи знаменателен момент, когато при заключени врати, Спасителят идва при апостолите и им дава Светия Дух.
           Той не иска да повярва, че Господ е възкръснал, докато не се увери – докато не сложи ръка в раните на Богочовека.

Има още

Светли Петък

Петък

Живоприемни

           От твоя неизчерпаем извор, богоблагодатна, ти ме даряваш, вечно бликайки потоците на твоята неизказана благодат; а понеже свръх нашето разбиране си родила Словото, умолявам те, ороси ме с твоята благодат, за да ти пея: радвай се, спасителна вода!
свГеорги
           Като освободител на пленените и защитник на бедните, като лекар на болните и победител на царете, победоносче, великомъчениче Георгие, моли Христа Бога да се спасят душите ни.
            Днес честваме двоен празник. На Светли Петък е празникът на света Богородица Живоприемни източник, на който възхваляваме преславното чудо, станало в Константинопол през пети век. Честваме и свети великомъченик Георги Победоносец.
             По молитвите на Майката Божия и на свети Георги, Бог да ни прости и да ни помилва!
Иконата Живоприемни източник е копирана от grace461.rssing.com, а иконата на свети Георги от hram-george.ru