Свети Игнатий Старозагорски. Света Пелагия Антиохийска

810

             С троен венец увенча те Христос: на постничеството, на мъченичеството и на девството божествено, което ти докрай запази, славни свети Игнатие; затова и мощите ти прогонват страстите и всички лоши болести и рани.

Покров Богородичен

10-01-protection-002

Покров             Днес ние, благоверните люде, светло празнуваме, осенявани от твоето идване, Божия Майко, и като отправяме взор към твоята пречиста икона, казваме с умиление: закриляй ни с твоя честен покров и ни избавяй от всякакво зло, молейки твоя Син, Христос нашия Бог, да спаси душите ни.
Иконата е копирана от https://www.orthodoxmonasteryicons.com

Неделя втора след Неделя подир Въздвижение

Лука 6:31-36

          И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.
          И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.
          И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото.
          И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.
          Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.
           И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

„Бъдете милосърдни, както и вашият Отец Небесен е милосърден!“
 Братя и сестри,
             Чухме в днешното литургийно свето евангелие същината на християнската нравственост. Господ Иисус Христос излага повелята за безвъзмездно, безответно, абсолютно безкористно добро – и към врагове и към приятели.

Има още

Поучение на 26 септември – Успение на свети Йоан Богослов

 

8 5 св. Й Богослов

           Възлюбени апостоле на Христа Бога, побързай да избавиш ония, що оправдание не намират. Бог приема молитвата ти, когато Му се кланяш, както те прие, когато се склони върху гърдите Му: Него моли, Богослове, да разпръсне и притисналата ни мъгла езическа, като просиш за нас мир и велика милост.

Братя и сестри,
            Не може да не споменем днес четвъртия евангелист, близкия Христов приятел и любим ученик, облегнал се на Христовите гърди на Тайната вечеря, не може да не почетем свети Йоан Богослов. Той е апостолът на любовта,онзи, който показа и доказа с живота и делата си, че в съвършената любов страх няма. Той единствен остана с Майката Божия под Разпятието Христово, само той бе удостоен с великата чест да служи и да се грижи за Богородителката чак до нейното успение.
           Да не забравяме, че той е сподобен по време на своето заточение на остров Патмос с величественото видение за свършека на света и последните дни, изложено в книга Откровение или Апокалипсис, с която завършва Новия Завет.
           Безчислени чудеса съпровождат неговата проповед из Мала Азия. Дълги години свети Йоан проповядва в Ефес – град известен с култа към езическата богиня Артемида. По молитвите на свети Йоан идолският храм се сринал, без да загине нито един човек, а мнозина се кръстили. По времето на император Домициан, арестуван и откаран в Рим, свети Йоан е принуден да изпие чаша с отрова. Тя не му навредила. После е хвърлен в нагорещено кипящо масло. Изплашен от чудото – при всички мъчения свети Йоан останал жив – императорът го осъжда на заточение на остров Патмос, където той диктува и своето евангелие. Във всичките си многострадални стъпки свети Йоан Богослов е съпроводен от ученика си Прохор, който записвал думите му. Затова понякога ги виждаме заедно изобразени.
В престарели години, вече грохнал и изнемощял, апостолът повтарял:“ Чадца – деца, обичайте се един други“.
           Ето в това се състои Христовото учение – да имаме Христова любов, незлопаметност, мир, да не осъждаме никого…
           По молитвите на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, Бог да даде всекиму такава обич и дълготърпение. Амин!

        На 26 септември Църквата възпоменава успението – блажената смърт на свети Йоан Богослов. От стари времена Църквата установила и на 8 май да се възпоменават благодатните чудеса, които ставали на гроба на светеца на този ден, когато мнозина се изцелявали от болестите си, пристъпващите с вяра към светия апостол.

Иконата е копирана от http://www.mitropolia-varna.org

Копирайте Поучение на 26 септември – Успение на свети Йоан Богослов

Неделя след Въздвижение

Евангелско четиво на Неделя след Въздвижение – Марк 8:34-9:1
          И като повика народа с учениците Си, рече им: Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.
         И рече им: Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.

Братя и сестри,
             Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?
             Чухме тези Господни слова от днешното литургийно евангелско четиво, според евангелист Марк. Сам Христос казва „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Ме последва“.
             Възпоменаваме тези думи на Спасителя точно след Кръстовден, след като почетохме Честния и Животворящ Кръст, на Който Господ прикова нашите грехове.
             Да се отречем от себе си, ще рече да се разделим от всяка представа за комфорт, преуспяване и устройване във временния свят. Да се отречем, значи доброволно, заради Христа да се откажем от миражите на светското битие, а те са състезанието, домогването до власт, богатство, влияние, желанието всичко да ни е наред, да сме успели, да сме се подсигурили грижливо, сякаш не знаем, че този ни живот отминава като сън.
            Да вземем кръста си, значи да вървим по пътя на страданията и скърбите, да вървим по тесния път на ясното съзнание, че това е единствения ни път към Христа. Сам Той мина по Голготския път, за да ни изкупи, и ние , ако искаме да Го следваме, трябва осъзнато да пием горчивата чаша на скърбите и страданията, които ни се поднасят. Защото през много скърби се влиза в Царството Божие. Да не роптаем и хулим, да не проклинаме и осъждаме, да не се сравняваме с други, които благоденстват, защото Господ различно устройва спасението на всеки един от нас.
            Нищо не ни ползва, ако имахме всичко, цялата слава на този свят, всички земни блага, а пък не сме с Христа.
           Ето Сам Той казва: „Какъв откуп човек ще даде за душата си?“  Не ще можем да си помогнем в страшния час на Съда, нищо земно не ще ни помогне, затова разчитаме на застъпничеството на Църквата, на Майката Божия и светиите.
            Да даде Господ, братя и сестри, да вървим без ропот, без гняв по нашия си скръбен житейски път, като се молим за едно – да следваме Христа, да пребиваваме в небето на земята – Църквата, да си прощаваме и да се обичаме с Христова любов. И да помним, че единственото и най-страшно нещо е грехът, а не скърбите, болките и страданията.
           Господ да ни прости и помилва, да ни укрепи със силата на Своя Честен и Животворящ Кръст, Който спасява от всяко зло. Амин!
Копирайте Проповед на Неделя след Въздвижение, 2019
Прочетете и копирайте Проповед на Неделя след Въздвижение, 2017

Кръстовден

14 септември общо          Спаси Господи Твоите люде и благослови Твоето достояние, победа на православния български народ дарявай над противниците и запази с Твоя кръст наследието Си.

Братя и сестри,
             Днес е Кръстовден – великият Господски празник, на който почитаме Светия Кръст Господен – оръдието на нашето спасение, прослава на ангелите, язва за демоните, Кръста, на който Господ Иисус Христос прикова нашите грехове.
             Кръстът не просто е знак на християнството, кръстът е защита от невидимото зло, кръстът е символ на страданията на Нашия Спасител, символ на нашата готовност да поемем по тесния и скръбен път.

Има още