Презентация Животът и чудесата на Спасителя Христос

icxc1

             Предлагаме ви една презентация за наближаващия Великден, с която успешно могат да бъдат актуализирани знанията за библейските събития в хронология до Възкресение Христово.
Разгледайте презентацията Животът и чудесата на Спасителя Христос
Копирайте презентацията Животът и чудесата на Спасителя Христос

Примерен сценарий за Възкресение Христово

 Откриване на тържеството
Всички заедно казват Господнята молитва „Отче наш“.
Звучи тропарът на свети Димитър.
Снежната зима отмина,
цветната пролет дойде.
Събуждат се отново семената,
погалени от топлината.
Така и в нашите души
надежда почва да гори.
Радват се човешките сърца –
наближава Възкресението на Христа!

Има още

Примерен сценарий за Рождество Христово

84
Въвеждащи стихове:
Звънете, звънете камбани,
звънете навред по света!
Най-радостен празник събра ни –
Светлото Рождество на Христа!
Хиляди години оттогава,
но споменът за чудото остава,
за тази тиха нощ във Витлеем,
когато Христос е роден.
Разказвачи (застанали са от едната страна, където са овчарите):
Ангел вестоносец в небесна слава
спусна се над витлеемските овчари.
Тъмното поле се озари тогава
и утринната светлина превари.

Има още