1
2
3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Защо е необходимо изучаването на Религия-Православие (православно вероучение)
    В днешно време, когато медийното пространство е пренаситено от вести за убийства, грабежи и като цяло криминализиране сред най-младите, когато пред очите ни расте поколение, което не може дори да изгради ценности, а какво остава да ги отстоява, сме изправени пред дълга и отговорността да потърсим изхода, за да осигурим бъдеще.
          Тревожно е, че не става въпрос за разрива между поколенията – този процес винаги е бил наличен, а за обезличаване, за невъзможност да се изгради от детето личност, която да осъзнава разликата между компютърната игра и реалния свят.
          Не е тайна, че традиционните нравствени ценности, чийто носител е религията, винаги са се култивирали в семейната среда. Проблемът е, че точно родителите принадлежат на онези поколения, които са лишени от  знанието за вярата – едни са формирани във времето отпреди промяната през 1989 г., а други с нищо не са приобщени към религиозното знание, при все че изминаха повече от две десетилетия след тази промяна.
          Не е ясно защо няма повсеместно утвърдена форма за запознаване с веровите истини на Православието в нашите училища – та нали именно в Европа, която е пример за нас, именно в европейските училища има занятия, където децата научават религиозните ценности на традиционното вероизповедание.
          Да, в България има немалко области, където това обучение е вече налично. Изучаването на Религия – Православие дава шанс да се запълни вакуума на религиозното невежество и да се премахне дефицита на нравственост сред подрастващите.
          Нека оставим това знание като отворена книга на училищния чин. Нека детето да може да надникне в нея и да научи, че е добре да почита майка си и баща си.  Да научи пътя към храма, а не хлъзгавите пътеки на гибелната сектантска псевдодуховност. Да научи, че освен материалното, съществуват и други неща, много по-ценни.
          Нека не лишаваме своите деца от изконно нужното знание, което самите ние, техните родители, не можем да им дадем. Докато ние живяхме в силова държава, където моралът беше строг, а институциите силни, то днес децата нямат ориентир в един разпадащ се свят на алтернативи, където гейпарадите, насилието, бленуваното благоденствие в чужбина, виртуалните игри и твърде реалните наркотици стават единствените им опорни точки.
          Да се обърнем към родното ни верую, към религията на нашите деди, която запази българщината във векове на най-страшен гнет, за да внесем в детските умове и сърца светлината на познанието, съхранила нашия народ. За да знаем, че детето ни няма да посмее да открадне или излъже, няма да бъде бито от съученик или да се крие и да пуши трева……
 

Образование на колела

Поклонение в сливенските църкви

Примерен сценарий за Възкресение Христово, 2017

Камбани днеска зазвъняват
и чудна вест ни възвестяват –
Спасителят от мъртвите възкръсна,
тъмнината на смъртта разпръсна!
Кой е чудният Спасител на света,
Който положи Своята душа,
за да ни спаси от греха,
от дявола и от смъртта.
Самият Единороден Божи Син,
стъпка тежкото проклятие,
като прие за нас от любов
на кръста позорно Разпятие.
Както Господ обеща
Спасител прати на света.
Мария – святата Девица

с тази чест се удостои –
да стане Майка – Богородица,
Синът Божий да роди.

Има още

Примерен сценарий за детско тържество, посветено на Рождество Христово

Деца се събират, за да украсят елхата,
пеят рождественска песен и поставят играчки.
След песента започват да говорят помежду си:
Най-радостният празник приближава
и целият град засиява.
Светлинки многоцветни блестят
и празнично навред красят.
Тези прекрасни Рождественски дни,
изпълнени са с много добрини!
Усмивки на лицата греят,
децата весело се смеят!
Всеки дом сега посреща
гости близки и далечни,
искрят запалените свещи,
звучат поздрави сърдечни!

Има още

Помагало за учителя по Религия – Православие

Помагало за учителя по Религия – Православие, 1 клас
Помагало за учителя по Религия-Православие, 2 клас
Помагало за учителя по Религия-Православие, 3 клас
Албум за оцветяване „Светци“
Албум за оцветяване „Господ Иисус Христос“
          Помагалото за учителя по Религия – Православие предлага разработени урочни единици по предмета, които са приложими както за програмата на неделните училища, така и за свободноизбираемата подготовка и извънкласните форми на обучение в общообразователните училища.
           При написване на уроците са използвани преимуществено методическите указания и годишното разпределение от Методическо помагало за учителя по Религия – Православие на Недка Чолакова, одобрено от Епархийския съвет на Пловдивска митрополия.
           За удобство учебното съдържание е разпределено по класове, но те по-скоро трябва да се възприемат като нива. Например първо ниво може да бъде базисен курс за по-късна възраст, ако липсват познания в тази област. От друга страна, добре е обучението да започне в начална степен, защото опитът показва, че заетостта в по-горните класове е голяма и интересите на учениците са съсредоточени към овладяване на общообразователните предмети и подготовка за предстоящото кандидатстване в по-горна образователна степен.
           Помагалото за учителя съдържа номерирани всички уроци, съпроводени с месечно тематично разпределение. Към всеки урок са предвидени подходящи занимателни задачи и приложения, които лесно могат да бъдат копирани.
            Уроците са онагледени основно с икони и иконни изображения с цел свикването на децата с тази неотменна страна на православната традиция.
             Използваме названието Религия-Православие като технически термин и се дистанцираме от възможните дискусии за името на предмета (Религия-Православие, Вероучение, Благонравие), като се фокусираме върху съдържанието.