Свети Игнатий Богоносец. Игнажден

thumb.php

  Тропар на свещеномъченик Игнатий Богоносец
          Последовател на нравите и наследник на престола на апостолите си бил, боговдъхновени, и си открил делата като възвеждащи към съзерцанието, затова си развил словото на истината и с вяра си се подвизавал до кръв, свещеномъчениче Игнатие. Моли Христос Бог да се спасят нашите души.

20

              Готви се, Витлееме, отвори се за всички, Едеме, радвай се, Ефрате, защото Дървото на живота разцъфтя в пещерата от Дева. Нейната утроба е мислен рай, в който е Божествената градина, като ядем от нея, ще бъдем живи и няма като Адам да умрем. Христос се ражда, за да възстанови отпреди падналия образ.

Братя и сестри,
              На днешния ден Църквата поменава свети Игнатий Богоносец, прославен епископ и мъченик от края на първи век, близък до апостолите и техните ученици. От преданието знаем, че свети Игнатий е онова дете, което веднъж Христос е прегърнал и поставил сред учениците си с думите: „Ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно.”
             Да, в Царството Небесно сияе добрият епископ Игнатий, който воден на смърт в Рим, увещава с писма различните малоазийски църкви да бъдат твърди в християнския живот. Тези негови послания са запазени – от тях личи духа на непоколебимост във вярата, липса на съглашателство със света и вярност на Христовата Църква.
             Свети Игнатий е разкъсан от гладни лъвове, хвърлен на арената на Колизеума в Рим, каквато е била участта на немалко християни, отказали да принасят езически жертвоприношения. Това става в дните на император Траян.
              Описанието на мъченичеството на свети Игнатий е дело на непосредствения му ученик и очевидец на мъките му – свети Поликарп Смирненски, сам той също просиял с мъченичество.
              Бог, по техните молитви, да ни помилва, вразумява и спасява.
              За съжаление днешният ден е натоварен с редица народни обичаи, които са езически суеверия. Например гадаенето по това какъв човек пръв ще влезе в дома – каква ще бъде годината. Добре е да знаем, поне ние, които се имаме за християни, че това са остатъци от езическата древност и не е необходимо да им обръщаме внимание.
             Все пак нашата вяра е просветена вяра, изповядване на Христа с дух и истина. Бог да ви благослови!
             Честито на всички именици!
Иконата е копирана от http://www.elika.blog.bg
към Начало

Евангелско четиво на Неделя единадесета след Неделя подир Въздвижение

Лука 14:16-24

           А Господ му отвърна: Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина, и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
           И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме.
           Другият рече: Купих си пет рала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме.
           Третият рече: Ожених се, и затова не мога да дойда.
           И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.
            И рече слугата: Господарю, извършено е, както заповяда, и още място има.
            И рече господарят на слугата: Излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.
             Защото, казвам ви: Никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина – избрани.
към Начало

Евангелско четиво и проповед на Неделя десета след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на света Ана

sv-anna1

Св. Анна 9 дек.jpg          Днес оковите на безчадието се развързват, защото Бог, като чу Йоаким и Анна, яви им повече от надеждата им, като явно обеща да им се роди Богоотроковицата, от която Сам Неописаният да се роди, Който, станал Човек, повели на ангелите да й викат: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Лука 13:10-17

         В една от синагогите Той поучаваше в събота, и ето – една жена с немощен дух от осемнайсет години, тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.
         Като я видя Иисус, повика я и рече и: Жено, освобождаваш се от недъга си!
         И сложи ръцете Си върху нея и тя веднага се изправи и славеше Бога.
         При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Иисус в събота я изцери, заговори и рече на народа: Шест дена има, през които трябва да се работи, в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.
          Господ му отговори и рече: Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота, и не води ли да го пои?
          А тая дъщеря Авраамова, която сатаната е свързал, ето вече осемнайсет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?
         И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.
Братя и сестри,
             Свети евангелист Лука ни разказва за велико чудо, сторено от Господ Иисус Христос. Това е изцелението на една жена, свързана от сатана за цели 18 години, една клетница, която е живяла сгърчена дълго време – чак до мига, когато Спасителят й казва:“Жено, освобождаваш се от недъга си.“ Забележете – Господ дори не чака болната да призове за помощ. Най-Великият Човеколюбец вижда в сърцето й. Знае душевните й трепети и надежди.
              А ние, братя и сестри, макар да не сме физически сгърчени, макар да не сме явно свързани от врага на нашето спасение, ние вероятно душевно сме подобни на тежко болната от евангелския текст.
               Нашите погледи са насочени надолу – към земните блага, към материалните интереси, към суетата и вълнението на страсти, интриги, осъждане. Вкопчили сме се в тревогите за този свят. Духовната ни осанка е привита от тежестта на греховете ни, духовните ни очи виждат и милеят основно радостите на тоя свят.
               Да не бъде това!
               Да се молим Господ да ни изцели от душевните язви – от цинизма, сребролюбието, самолюбието и всичко, с което погубваме безсмъртната си душа. За да можем да се изправим, изцелени като прегърбената цели 18 години страдалка – да се изправим, паднали в низостта на скритите недъзи на душите ни. Защото макар привидно да следваме Божия път, дори без да усещаме, се подчиняваме на завист, злопаметство, осъждане, гняв, омраза, присмех, подчиняваме се на всичко онова, което апостол Павел казва:“не доброто, което искам, а злото, което не искам – него върша.“
               Майката Божия, светите богоотци Йоаким и Ана – нейните свети родители, ангелите, светиите, именните ни светии – всички те са застъпници пред Божия престол за нас грешните. Всички те просят Всемилостивия Владика да ни помилва. Те – небесните жители, тъгуват за окаяното ни душевно състояние, те умоляват Стария по дни, настояват за нашето изправление и спасение.
               Бог да ни прости и помилва, облагодати, спаси и изцели по техните молитви! Амин!
              Днес честваме зачатието на света Ана, майката на Пречистата Дева Мария, зачатие – в старините, предизвестено от ангел, дивно чудо, чрез което след 9 месеца ще просияе на земята – ще се роди Отроковицата, на която е отсъдено да стане Майка Божия.
              Честито на всички именици, които носят името на света Ана!
              Божието благословение да е с всички вас!

Копирайте Проповед на Неделя десета след Неделя подир Въздвижение, 2018

към Начало
 

Евангелско четиво на Неделя четиринадесета след Неделя подир Въздвижение

erihon

Лука 18:35-43

          А когато Господ се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше и като чу да минава край него народ, попита: Какво е това?
          Обадиха му, че Иисус Назорей минава.
          Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!
          Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи, но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме!
          Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: Какво искаш да ти сторя?
          Той рече: Господи, да прогледам.
          Иисус му рече: Прогледай! Твоята вяра те спаси.
          И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.

Евангелско четиво и проповед на Неделя тринадесета след Неделя подир Въздвижение

На 25 ноември почитаме свети Климент ОхридскиSAM_5125

25           Със словата си ти поучи езичниците на Божията вяра, а с делата си се възвиси до божествения безпечален живот; с чудесата си просия пред ония, които пристъпват с вяра към тебе, а със знаменията преславно озари западните земи. Затова, Клименте, славим твоята божествена памет.

Евангелско четиво и проповед – Лука 18:18-27      
          И някой си началник Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?
          А Иисус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си.
          А той рече: Всичко това съм опазил от младини.
          Като чу това, Иисус му каза: Още едно ти не достига. Всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след Мене.

Има още

Евангелско четиво на Неделя девета след Неделя подир Въздвижение

Лука 12:16-21

         И каза им притча, като рече: На един богат човек нивата се бе много обродила и той размишляваше в себе си и казваше: Какво да направя? Няма де да събера плодовете си. И рече: Това ще сторя – ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години, почивай, яж, пий, весели се.
          Но Бог му рече: Безумнико, нощес ще ти поискат душата, а това, що си приготвил, кому ще остане?
          Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.

Свети великомъченик Мина. Евангелско четиво и проповед на Неделя осма след Неделя подир Въздвижение

1111

св. Мина              Мино всехвални, събрали се с вяра, възхваляваме те като събеседник на ангелите и съжител с мъчениците и молим мир за света и велика милост за душите ни.

Евангелско четиво и проповед

Лука 10:25-37
         И ето, един законник стана и изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?
         А Той му каза: В Закона що е писано? Как четеш?
         Той отговори и рече: „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си“.
         Иисус му каза: Право отговори, тъй постъпвай и ще бъдеш жив.
         Но той, като искаше да се оправдае, рече на Иисуса: А кой е моят ближен?

Има още