Евангелско четиво и проповед на Неделя преди Рождество Христово

Chora Church, Inner Narthex

Матей 1:1-25

         Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама; Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея; Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;  Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.
          А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля; Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда; Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова; Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
           И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.
           А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.
           А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Светаго. Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус, защото Той ще спаси народа Си от греховете му.
          А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:“Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“, което ще рече: с нас е Бог.
           Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син и той Му нарече името Иисус.

Братя и сестри,
              В очакване сме на Христовото Рождество, в очакване сме на великото чудо на Божието Въплъщение, пред което немеят дори и ангелите.
              Чухме литургичния евангелски текст на апостол Матей, където е изложено родословието по плът на Господ Иисус Христос.
              Спасителят е от Давидовия род, Авраамов потомък. Внушително множество са праведниците от рода Авраамов насетне, докато се стигне потомката на царския род – Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
Има още

Свети Игнатий Богоносец. Игнажден

thumb.php

  Тропар на свещеномъченик Игнатий Богоносец
          Последовател на нравите и наследник на престола на апостолите си бил, боговдъхновени, и си открил делата като възвеждащи към съзерцанието, затова си развил словото на истината и с вяра си се подвизавал до кръв, свещеномъчениче Игнатие. Моли Христос Бог да се спасят нашите души.

20

              Готви се, Витлееме, отвори се за всички, Едеме, радвай се, Ефрате, защото Дървото на живота разцъфтя в пещерата от Дева. Нейната утроба е мислен рай, в който е Божествената градина, като ядем от нея, ще бъдем живи и няма като Адам да умрем. Христос се ражда, за да възстанови отпреди падналия образ.

Братя и сестри,
           Днес честваме прославен епископ и мъченик, истински Христов приятел, удостоен да е взет на ръце от Самия Господ Иисус Христос в дните на детството си. Евангелистите съобщават, че по време на една Своя проповед, когато сред народа е малкият Игнатий, воден от своите родители, Господ го повикал, вдигнал го на ръце, изправил го сред народа и рекъл:“Ако не се обърнете и станете като деца, няма да идете в Царството Небесно“. Затова и свети Игнатий е наречен Богоносец – име, което той защитава с целия си богоугоден живот.
            Цял живот свети Игнатий се труди на Божията нива. Той е близък на апостолите, следовник на свети Йоан Богослов заедно със свети Поликарп, епископ Смирненски. И ето, че и двамата – и божественият Игнатий, и свети Поликарп са удостоени с мъченически венец.
           Свети Игнатий е арестуван и поведен по дългия път към Рим, за да срещне смъртта си на Колизеума, разкъсан от диви зверове – зрелище често за онези времена. Пределната му възраст не възпрепятства мъчителите да поискат смъртта му.
           От свети Игнатий са запазени 7 послания – 7 писма до различни малоазийски църкви, в които той ги поучава за вярата, за църквата и за устояването на истината.
         Ето така завършва живота си славния Игнатий, в честна старост, принесъл себе си в Христова жертва, чист съсъд на богоозарение и вяра, истински светилник и пример за християните от всички времена.
         Защото и ние сме богоносци, доколкото приемаме Христа, удостояваме се с Неговото Пречисто Тяло и Драгоценната Му Кръв, изповядваме Христовото име, наричайки се християни. Но когато четем за живота и подвизите на древните християни, се чувстваме твърде малки, твърде слаби, твърде плашливи.
          Не бива да е така – Христос е един и същ и вчера, и днес, и утре. Божията благодат не е оскъдняла, оскъдняла е нашата решимост да следваме Христовите повели. Да носим Христос в сърцето и душата си, значи да се молим с молитвата „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме“, значи да прощаваме и жалеем, когато някой е паднал в грях. Да не забравяме, че ние също сме призвани да сме богоносци след като следваме Христа, призвани сме да бъдем осветени от тайнствата на Църквата, и тази наша светлина да прогони надалеч осъждането, гнева, омразата, ожесточението, завистта и всички човешки немощи, дошли след грехопадението.
         Дано всички се превърнем в богоносци, за да идем в Царството, където е денят без залез, където е сега свети Игнатий, светиите и ангелите, а над тях Майката Божия и Нашия Бог.
         Господ да ни прости и помилва, да вразуми и спаси, да ни настави в Своята Божествена Истина, по молитвите на Своите угодници. Амин!
         Честит празники на всички! Желая ви духовен празник, лишен от езическите обичаи, тъй характерни за тоя ден. Амин!
Копирайте  Проповед на Игнажден, 2019
   Иконата е копирана от http://www.elika.blog.bg
към Начало

Евангелско четиво на Неделя единадесета след Неделя подир Въздвижение

Лука 14:16-24

           А Господ му отвърна: Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина, и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
           И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме.
           Другият рече: Купих си пет рала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме.
           Третият рече: Ожених се, и затова не мога да дойда.
           И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.
            И рече слугата: Господарю, извършено е, както заповяда, и още място има.
            И рече господарят на слугата: Излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.
             Защото, казвам ви: Никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина – избрани.
към Начало

Евангелско четиво и проповед на Неделя десета след Неделя подир Въздвижение

tama1.jpg

Лука 13:10-17

         В една от синагогите Той поучаваше в събота, и ето – една жена с немощен дух от осемнайсет години, тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.
         Като я видя Иисус, повика я и рече и: Жено, освобождаваш се от недъга си!
         И сложи ръцете Си върху нея и тя веднага се изправи и славеше Бога.
         При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Иисус в събота я изцери, заговори и рече на народа: Шест дена има, през които трябва да се работи, в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.
          Господ му отговори и рече: Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота, и не води ли да го пои?
          А тая дъщеря Авраамова, която сатаната е свързал, ето вече осемнайсет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?
         И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.
Братя и сестри,
               Чухме литургийното евангелско четиво от свети евангелист Лука за изцелението, сторено от нашия Господ Иисус Христос  – изцеление на прегърбена и немощна жена, сведена до земята, прекарала цели 18 години с този ужасен недъг. В болки и страдания, без възможност да вижда лицата на хората, съсипана и страдаща, жената е дошла до синагогата в съботен ден.

Има още

Евангелско четиво на Неделя четиринадесета след Неделя подир Въздвижение

erihon

Лука 18:35-43

          А когато Господ се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше и като чу да минава край него народ, попита: Какво е това?
          Обадиха му, че Иисус Назорей минава.
          Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!
          Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи, но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме!
          Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: Какво искаш да ти сторя?
          Той рече: Господи, да прогледам.
          Иисус му рече: Прогледай! Твоята вяра те спаси.
          И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.

Евангелско четиво на Неделя девета след Неделя подир Въздвижение

Лука 12:16-21

         И каза им притча, като рече: На един богат човек нивата се бе много обродила и той размишляваше в себе си и казваше: Какво да направя? Няма де да събера плодовете си. И рече: Това ще сторя – ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години, почивай, яж, пий, весели се.
          Но Бог му рече: Безумнико, нощес ще ти поискат душата, а това, що си приготвил, кому ще остане?
          Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.

Свети великомъченик Мина

svmina1

св. Мина              Мино всехвални, събрали се с вяра, възхваляваме те като събеседник на ангелите и съжител с мъчениците и молим мир за света и велика милост за душите ни.

Иконата е копирана от http://www.picturabisericeasca.net