Начало на Великия пост с Великия покаен канон на свети Андрей Критски – четвърта част (четвъртък)

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ – ЧЕТВЪРТЪК
ПЕСЕН 1
Ирмос: Помощник и покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог и прославлю Его; Бог отца моего и вознесу Его, славно бо прославися.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Агнец Божий, Който вземаш греховете на всички, снеми от мене тежкото греховно бреме и като Милосърден дай ми сълзи на умиление!
Пред Тебе коленича, Иисусе, съгреших – очисти ме! Снеми от мене тежкото греховно бреме и като Милосърден дай ми сълзи на умиление!
Не влизай в съд с мене, за да претегляш делата ми, да дириш сметка за думите ми и да изобличаваш стремежите ми! Но с доброто отмини моите люти злодеяния, Всесилний Господи, и ме спаси!
Сега е време за разкаяние: ето, ида при Тебе, мой Създателю! Снеми от мене тежкото греховно бреме и като Добросърдечен дай ми сълзи на умиление!
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Ти се преклони пред Божествения закон на Христа, пристъпи към Него, след като остави неудържимите стремежи към наслади, и благоговейно осъществи всички добродетели като една.
Слава:
Предвечна Троице, на Която се покланяме и като на Единица, снеми от мене тежкото греховно бреме и като Милосърден Бог дарувай ми сълзи на умиление!
И ныне:
Богородице, надеждо и застъпнице за тези, които те възпяват, снеми от мене тежкото греховно бреме и като Владичица Пречиста приеми мен, каещия се!
ПЕСЕН 2
Ирмос: Видите, видите, яко Аз есмь Бог, манну одождивый, и воду из камене источивый древле в пустини людем Моим, десницею единою, и крепостию Моею!
Ридал някога Ламех и викал: „Мъж убивам, ако ме уязви; младеж убивам, ако ме нарани“. А ти, душо, и плътта си окаля, и ума оскверни, и пак не трепериш.
Изранен съм, уязвен съм; ето вражеските стрели, пронизали душата и тялото ми! Ето – язви, струпеи и рани зеят и викат от ударите на моите самоволни грехове!
В древност прати Господ огнен дъжд от небесата срещу възмутителното беззаконие, та изгори Содомците! И ти разпалила си, душо, с греховете си геенски огън, в който ще гориш!
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Когато вече си потъвала в бездната на греховете, ти, Марийо, си простряла ръце към Бога милостив и Той като на Петър ти протегна човеколюбиво Божествена ръка, загрижен за твоето спасение.
Слава:
Безначална, несъздадена Троице, неразделна Единице, кая се, приеми ме! Съгреших, спаси ме! Аз съм Твое създание. Не ме отхвърляй, а пощади и избави ме от осъждане на вечен огън!
И ныне:
Пречиста Владичице, Богородителко, надеждо на онези, които прибягват към тебе, и пристанище за връхлетените от буря! Умилостиви за мене с твоите молитви Милостивия Създател, твоя Син.
ПЕСЕН 3
Ирмос: Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих, подвигшееся сердце мое, яко един свят еси и Господь!
Владико, Господи, не отхвърляй молбите на тези, които Те възпяват, но се смили, Човеколюбче, и дай прошка на всички, които Те молят с вяра!
Те разбираш, душо моя, какво значи стълбата на Иаков, издигната от земята до небето. Защо не си се възкачила по стълбата на благочестието?
Обърни се, окаяна душо, и простени, преди да е дошъл краят на живота и преди да е заключил Господ вратата на чертога Си за тебе!
Слава:
Троице несъставна, несъздадена, безначално естество! Троице възпявана в Три Лица, спаси нас, които с вяра се покланяме на Твоята власт!
И ныне:
Богородице, във времето родила си безмъжна Син, Който преди времето е от Отца! И – дивно чудо! – кърмила си, а си останала Девица!
ПЕСЕН 4
Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися, и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой, и убояхся, слава силе Твоей, Господи!
Законодателю, не послушах гласа Ти, престъпих Писанието Ти! Но кая се! Приеми ме и призови към опомняне, за да не стана плячка или храна на дявола. Сам Ти, Спасителю, стори ми милост!
Зная, щедрий Господи, че съгреших, и че оскверних съсъда на моята плът! Но приеми ме в покаяние и призови ме към опомняне, за да не стана плячка или храна на дявола! Сам Ти, Спасителю, стори ми милост!
Макар да бе праведен многоимотният Йов и непорочен повече от всички, той не можа да избегне уловките и примките на прелъстителя. А ти, окаяна душо, толкова склонна към грях, какво ще сториш, ако те връхлети нещо подобно изневиделица?
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Ти бе повлечена към пропастта на големите пороци, но не остана там, а с благодатно настроение покайно ти дивно полетя на дело към най-висока добродетел и с това, Марийо, даже ангелите удиви!
Слава:
Изповядвам Те, Троично Едно Божество, неразделно по същност, несливаемо по Лица, едноцарствено и съпрестолно! Пея Ти великата песен, която се пее трикратно във висините!
И ныне:
И раждаш, и пак си Девица, и по естество пребъдваш Дева. Роденият Христос обновява природните закони – нераждаща утроба ражда. Бог където пожелае – побеждава се природният порядък – понеже действа Бог по Своята воля!
ПЕСЕН 5
Ирмос: От нощи утреннююща, Человеколюбче, просвети молюся и настави и мене на повеления Твоя: и научи мя, Спасе, творити волю Твою!
Подражавай, душо, на прегърбената одве! Ела, падни пред нозете Иисусови, та да те изправи и да ходиш право по Божиите пътища!
Макар и да си дълбок кладенец, Владико, източи ми вода из пречистите Си ребра, та, като Самарянката, щом пия, вече да не ожаднявам, защото от Тебе бликат струите на живота!
Владико, Господи, сълзите ми да станат Силоам, та да умия зениците на сърцето си и аз мислено да видя Тебе – Пречиста Светлина!
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
О, всебогата майко, ти пожела с несравнена ревност да се поклониш на животворното кръстно дърво и желанието ти се сбъдна. Удостой и мене да получа небесна слава!
Слава:
Теб, Троице, славим, Единия Бог: Свят, Свят, Свят си Отче, Сине и Душе, несъставна Същност, вечно почитана Единица.
И ныне:
Нетленна, безмъжна Майко Дево! Бог, Който създаде вековете, у тебе се облече в моята природа и се съедини с човешкото естество.
ПЕСЕН 6
Ирмос: Возопи всем седцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.
Спасителю, аз съм царската драхма, която си загубил едно време. Но запали светилника – Твоя Предтеча, Слово, и потърси, и намери ме – Твоя образ!
Душо моя, стани и победи плътските страсти, тъй както Иисус Навин победи Амалик. Така бори се винаги и побеждавай гаваонците, сиреч прелъстителните помисли.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Марийо, за да угасиш пламъка на страстите, ти си проливала постоянно потоци сълзи от пламтяща душа. Дай и на мене, твоя раб, да изпитам благодатта на сълзите!
Небесно безстрастие си добила, майко, с крайно строг живот на земята. Затова, моли се да се избавим от страдания с твоите молитви ние, които те възпяваме.
Слава:
Троица съм несъставна, неразделна; разделена по Лица, по естество – Единица съединена! – говори Отец и Син и Божественият Дух.
И ныне:
Твоята утроба на нас роди Бога с наш образ. Него, Създателя на всичко, моли, Богородице, та с твоите молитви да бъдем оправдани!
Кондак:
Душо моя, душо моя, стани, защо спиш? Краят наближава и ти ще се смутиш. Но стресни се, за да те пощади Христос Бог, Който е навсякъде и всичко изпълва!
ПЕСЕН 7
Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, яко же заповедал еси нам: но не предажд нас до конца, отцев Боже!
Падам пред Тебе и Ти поднасям вместо сълзи думите: съгреших тъй, както даже блудницата не съгреши, и върших беззакония тъй, както на земята никой друг. Обаче, смили се, Владико, над Твоето създание и ме повикай пак при Теб!
Погребах Твоя образ, Спасителю, и потъпках заповедта Ти. Всичката ми красота се помрачи и от страстите ми угасна свещта ми. Но смили се над мене и ми дай, както пее Давид, радостта на спасението!
Обърни се, моя душо! Покай се! Скришното разкрий! Кажи на Бога, на Когото е известно: „Ти Спасителю, Едничък знаеш моите тайни. Но помилуй ме, както пее Давид, по Твоята велика милост!“.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Ти си викнала към пречистата Богомайка, и решително си отхвърлила бушуването на страстите, които те измъчвали жестоко; така си посрамила прелъстителя – враг. А сега и на мене, твоя раб, дай помощ в скръбта ми!
Преподобна майко, моли Христа, Когото си възлюбила, Когото си възжелала, заради Когото тялото си изнурила, Той да бъде милостив към рабите Си и да даде душевен мир на всички нас, които Го почитаме!
Слава:
Троице несъставна, неразделна и Единосъщна, едно естество, светлини и светлина, Три са святи и Един е свят! – така се възхвалява Бог Троица. Но възпей, прослави и ти, душо, Извора на живота, Бога на всичко!
И ныне:
Възпяваме те, благославяме те, кланяме ти се, Богородителко, задето си родила Едного от неразделната Троица, Христа Бога, и си отворила небесните обители за нас.
ПЕСЕН 8
Ирмос: Егоже воинства небесная славят, и трепещут херувими и серафими, всяко дыхание и тварь пойте, благословите, и превозносите во вся веки!
Добросърдечни Спасителю, макар и никой да не е прегрешил пред Теб тъй, както аз, но приеми и мене! Аз се кая с трепет и с любов зова: „Съгреших пред Тебе, помилуй ме, Милостивий!“.
Пощади, Спасителю, създанието Си и като Пастир потърси изгубеното агне! Побързай да избавиш заблудения! Грабни ме от вълка и направи ме агне в стадото на Твоите овци!
Добросърдечни Господи, когато седнеш като Съдия и откриеш страшната Си слава, Спасителю, какъв ужас ще бъде тогава при вида на горящата пещ! Всички ще треперят пред неумолимия Ти съд!
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Майката на незалязващата Светлина те просвети и те освободи от мрака на страстите. Затова и ти, влязла вече в духовната благодат, просвещавай, Марийо, ония, които те хвалят от сърце!
Божественият Зосима се смая, майко, виждайки в тебе наистина ново чудо: гледаше той ангел в плът и цял обзет бе от благоговение, и възпяваше Христа во веки!
Слава:
Безначални Отче, Събезначални Сине, Утешителю благий – Душе правий! Родителю на Словото Божие, Слово на Безначалния Отец, Душе живителни и съзидателни! Троице, Единице, помилуй ме!
И ныне:
Пречиста, мислената багреница – плътта Емануилова – се изтъка вътре в твоята утроба като от пурпурно вещество. Заради това те и почитаме като истинска Богородица.
ПЕСЕН 9
Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен плод, Божие бо рождение обновляет естества. Темже тя вси роди, яко богоневестную Матерь, православно величаем.
Смили сърцето Си! Спаси ме, Сине Давидов! Помилуй ме Ти, Който си изцерил с една дума обзетите от бяс! Благосърдечно ми кажи, както на разбойника: „Истина ти казвам, ще бъдеш с Мене в рая, когато дойда в славата Си!“.
Единият разбойник Те похули, другият пък Те призна за Бог, а и двамата висяха разпнати до Теб на кръст. Но, многомилостиви Господи, като на верния разбойник и благоразумен, познал в Теб Бога, за мене също отвори вратите на славното Си Царство.
Недей изисква от мене плодове, достойни за покаяние, защото силата ми се сломи! Устрой сърцето ми, да е винаги съкрушено, дай ми духовната нищета, та тях да Ти поднеса, еднички Спасителю, като приятна жертва!
Съдийо мой! Ти знаеш ме. Ти пак ще дойдеш заедно с ангели да съдиш целия свят. Тогава, като ме зърнеш, погледни ме с милостиво око! Пощади ме, милосърдни Иисусе, и се смили над мене, който съм грешил повече от всички човеци!
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Със своя необикновен живот си смаяла всички – и ангелски ликове, и човешки множества – понеже си живяла духовно и си победила природата. Поради това, Марийо, си преминала Йордан като с безплътни нозе.
Умилостиви Създателя за нас, за тебе пеещите песни и похвали, преподобна майко, за да се избавим от злини и скърби, налитащи отвред, та като се освободим от изкушения, да величаем непрестанно Господа, Който те прослави!
Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас!
Андрее честни, трижди преблажени отче, Критски пастирю, моли се непрестанно за онез, които те възпяват – да се избавим от безмерни прегрешения и скръб, от тление и гняв, почитащите вярно паметта ти!
Слава:
Да прославим Отца, да превъзнесем Сина, да се поклоним истински на Божествения Дух – на неразделната Троица, Единица по същество, като на светлина и светлини, на Бога, Който оживотворява и просвещава от край до край света!
И ныне:
Богородителко Пречиста, твоя град пази! Чрез тебе той владее, на тебе се крепи! С твойта помощ побеждава и всяко изкушение надвива, пленява враговете и в подчинение ги държи.

Църквата ни призовава към покаяние с четенето на Великия покаен канон на свети Андрей Критски, който се  чете на Великото повечерие през първите четири дни на първата седмица на Великия пост. Целият Велик канон се чете и на Малко повечерие в сряда (14 април, 2021 г.) на петата седмица на Великия пост.

Великият покаен канон на свети Андрей Критски е препечатан от http://www.dveri.bg по текста на Светия Синод.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s