Сценарий за детско тържество – Възкресение Христово, 2016

Копирайте Сценарий за детско тържество – Възкресение Христово, 2016
Децата са разделени на две групи, които стоят една срещу друга и се редуват да разказват за събитията, които предшестват Христовото Разпятие и Възкресение:
1.Не сте ли чули за Кръстителя Йоан
при голямата река Йордан?
„Покайте се“ – той призовава,
„че Божието царство приближава!“
2.И много хора при него се събраха,
да се кръстят пожелаха.
Покаяха се за греховете,
очистени се върнаха по домовете
3.Но чудо, казват, станало на реката
кога Иисус дошъл да се кръщава.
Щом Той излязъл от водата,
гълъб бял над Него закръжава.

4.И чул се от небето глас Един:
„Този е Моят възлюбен Син,
в Когото е Моето благоволение“
и настанало вълнение –
не случайно казал е Кръстителя,
че сред народа е дошъл Спасителя.
5.И ето три години оттогава
Иисус Христос е сред народа и го поучава
и няма покрив над главата,
надлъж и шир обхожда Той страната.
6.А в проповедта Му има мъдрост и сила,
която няма ни един човек!
Божествената истина пред хората разкрива
за живота в бъдещия век.
7.Бедните и унизените на земята
Христос прие за свои братя
и като тях остана без подслон
не пожела да има собствен дом.
8.Най-често се усамотяваше в планината.
В молитва там прекарваше нощта,
а щом изгрееше зората
Той проповядваше за светлината,
която Бог дарува на душата.
9.Чудно е Неговото учение –
призовава ни Той към смирение.
Всеки да приемаме за ближен в света,
да обичаме дори и врага.
10.А какво е нужно на земята –
да пазим Божията заповед свята:
любов да имаме в сърцата,
да си прощаваме като братя.
11.О, колко болни Господ изцели
и колко страдащи Той утеши,
а чудна вест достигна тези дни –
дори мъртвеца Лазар възкреси.
12.Но Господ измама не търпи,
на фарисеите лицемерието изобличи,
задето закона не изпълняват,
а излишно народа затрудняват.
13.Намразиха го първенците народни,
на съд Го пратиха без вина.
Дори Пилат – управителя Римски не пожела
за този съд безчестен
да вземе върху себе си греха.
Разказвач:
Ето как се случило това –
как Христос бил пратен в съда.
О, тъжни и злокобни часове,
за вас ще помнят векове!
Сценка – I част
Еврейските първенци при Пилат Понтийски
Римският управител Пилат Понтийски:
Първосвещеници и стареи,
отново водите Иисус от Галилея.
Твърдите, че народа развращава,
но аз не открих нищо да Го изобличава.
Първосвещеник:
Пилате, Иисус от Назарет Галилейски
нарича Себе Си Син Божи,
има се за цар Юдейски,
нашите закони нарушава,
навред народа Той смущава.
Пилат:
Не искам да има сред народа вълнения
и никакви стълкновения.
Затова оставям на вас да решите,
кой от затворниците да освободите.
На всяка Пасха имам право, дадено от Рим
да ви пускам аз затворник един.
Дали Иисус или разбойника Варава
да бъде разпнат заслужава?
Свещеник:
Пуснете ни според обичая
разбойника Варава,
а Иисус на кръст пратете
и по-скоро накажете!
Съпругата на Пилат го вика настрана и му казва:
Съпруже мой, чуй моята молба,
аз цяла съм в тревога!
Пострадах зле в съня си за това,
че тоз човек безгрешен изправен е в съда,
а няма никаква вина.
Не наказвай Праведника!
Пилат се обръща отново към еврейските първенци:
Още веднъж ви казвам това:
В Христос не откривам никаква вина.
Свещениците в един глас:
Искаме Иисус да бъде разпнат!
Пилат вика слуга и мие пред всички ръцете си:
Ръцете си измивам пред вас сега,
тъй както закона повелява
не искам върху мен да е греха.
Аз чист съм!
Ваша да е вината за Неговата смърт,
и щом народният ви съд така реши,
нека смъртта Му на вас да тежи!
Свещениците:
Да бъде разпнат, да бъде разпнат!
Ето и народа закрещя:
„Кръвта му да е върху нас
и върху нашите чеда!“
Пилат:
Така да бъде!
Пущам ви Варава!
А за Иисус кръста остава –
на гърба Му го сложете
и към Голгота Го водете!
Всички деца стоят с наведени глави и слушат „Се Жених грядет в полунощи“. Докато трае песента, свещениците се отдръпват.

Се Жених грядет в полунощи,
и блажен раб, егоже обрящет бдяща:
недостоин же паки, егоже обрящет
унивающа. Блюди убо, душе моя,
не сном отяготися, да не смерти
предана будеши, и Царствия вне
затворишися но воспряни зувущи:
Свят, Свят, Свят, еси, Боже наш
Богородицею помилуй нас.

Превод:
Ето, Женихът идва в полунощ

и блажен е този раб, когото намери да бди,
а недостоен ще е, когото намери униващ.
Внимавай, прочее, душа моя,
да не се от сън отеготиш и на смърт
да бъдеш предадена, и вън от Царството да се затвориш, но отрезви се викаща:
Свят, Свят, Свят Си, Боже, с Богородица помилвай нас.

В края на песента между двете групи излизат двама или трима разказвачи:
Разказвач 1:
Изведоха Иисуса Назорея,

Пророка славен от Галилея.
Хулеха Го римските войници,
за присмех надянаха Му царска багреница.
Трънен венец сложиха Му на главата
и тръст вместо жезъл в ръката,
подиграха Му се като на цар самозван,
удряха Го и заплюваха без свян.
Разказвач 2:
А Той без ропот всичко изтърпя.

Тогава сложиха Му кръста на гърба
и поведоха Го извън града –
със злодейци да дели смъртта.
Когато Господ на кръст приковаха
много минаващи Му се присмяха.
Ученици и някои жени
безмълвно стояха отстрани
и за Него проливаха сълзи.
Разказвач 3:
А щом настана шестия час

Господ извика със силен глас
и предаде духа Си на Отца.
В миг всичко потъна в тъмнина.
И ужасна беше тази тъмнина
тогава и земята се разлюля,
всичко страховито се разтресе,
раздра се цялата храмова завеса.
И заговори цял Йерусалим –
наистина Този е бил Божия Син.
Народът, който на Господ се подигра,
своя грях тогава съзна,
разкая се и горко рида.
Всички запяват част от Опело Христово:

О, Христе, Животе́, в гроб положен си  бил
и от ужас войнства Ангелски тръпнеха,
снизхождението Твое славейки.

Как умря Животе́? Как живееш и в гроб?
На смъртта пък разрушаваш Ти царството,
и от ада мъртвите въздигаш Ти.

Величаем тебе, Иисусе Царю,
славейки Ти погребенето с мъките,
със които ни от тление спаси.

На земята предел, Спасе, поставил си,
а днес в малък гроб Иисусе, поместваш се,
кат‘ въздигаш мъртвите от  гробове

О, Христе́ във нов гроб Ти положен си бил,
и природата човешка си обновил,
кат‘ възкръсна боголепно от мъртви.

Сценка II част
 Разказ за погребението Христово
Група деца (хора от народа) бавно вървят, спират се, говорят и пак тръгват.
I – жена
Видяхте ли майка Му и жените, които скърбяха,
там разплакани край разпнатия Христос стояха.
Те Учителя следваха смело,
помагаха Му в Неговото дело.
А Мария Магдалина и Саломия,
както и Якововата Мария
там до края са били
и когато Иисус от кръста свалили,
те по пътя до гроба придружили.
Жените искали да разберат
къде Иисус ще погребат,
след три дни според обичая
с миро тялото Му  да помажат.
II – мъж
Богатият Йосиф от Ариматея
поискал от Пилат да му разреши
Иисус Христос от кръста да свали
да Го положи в нова гробна пещера,
която за себе си бил подготвил в скала.
Йосиф заедно със знатния Никодим
погребали своя Учител любим.
Господнето тяло в плащаница увили,
която с миро уханно напоили.
III – жена
С голям камък затворили пещерата.
Веднага войници застанали пред вратата-
така поискали стареите от Пилат,
изпълнени със страх и опасение,
поради Христовите думи за Възкресение.
Всички деца пеят част от Опело Христово:

Йосиф с Никодима
С почит днес погребват
Тялото живоносно.(2)

Пречиста Дева вика
сълзи горещи рони
с прободена утроба.(2)

Пресладко мое Чедо,
светлост на очи ми,
как в гроб днес се покриваш?(2)

Страдам да избавя
Ева и Адама.
О, не плачи, ти, майко!(2)

Мироносци, Спасе
дойдоха на гроба,
принесоха Ти миро.(2)

Силите небесни
от страх се ужасиха
кат’ Те видяха мъртъв.(2)

Плаче и нарежда
над Тебе умъртвени
Пречистата Ти Майка. (2)

Умове са в ужас
от странното и страшно
Христово погребение. (2)

Мироносци с миро
гроба днес приляха
кат’ бяха дошли рано. (2)

С Твойто Възкресение
дай на Църквата мир
и спасение на всички. (2)

Сценка III част
Разказ за Възкресението Христово
Друга група деца (хора от народа – мъж, две жени и друга жена хванала дете за ръка) идват от противоположната посока, спират, разговарят възторжено и пак тръгват.
I- жена
Но чухте ли хора вестта
от рано що обиколи града
силно озадачен е народа
Христос наистина възкръснал от гроба.
II-мъж
Кой донесъл новината,
как се случило това?
Нали затворена била е пещерата,
а и стража пазела е гробната врата?
III- жена
Жените, Христови следовници
с миро отишли рано сутринта,
но там нямало вече войници,
а седял Ангел цял в светлина.
Докато те там стояли
от почуда онемяли
рекъл Ангелът: „Защо търсите
Живия между мъртвите?“
IV – жена
Мария Магдалина сред първите била,

която разнесла вестта.
Някои говорят дори и това,
че възкръсналия Христос видяла тя!
Учениците Христови, които бяха в тъга
с голяма радост приели вестта.
Народът е в голямо удивление
от чудото на Христовото Възкресение!
V- дете
Наистина, узнахте ли вестта?
На ангелски крила се тя донесе
и над поля и къщи се понесе.
И всички пеят в хор: Христос възкресе!
Всички запяват тропара „Христос возкресе из мертвих“:

Христос возкресе из мертвих
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав!

Превод:
Христос възкръсна от мъртвите
и със смъртта Си смъртта победи
и на тия, които са в гробовете, дарува живот!

Слушайте „Се Жених грядет в полунощи“ (изп. Марин Йорданов)
Слушайте част от Опело Христово (митрополитски храм“Св. вмчца Марина“, гр.Пловдив)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s