СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕТСКО РОЖДЕСТВЕНСКО ТЪРЖЕСТВО, 2015

 

1.Греят пак елхите
светла радост носят на душите,
че наближава Христовото Рождество,
посрещаме го с тържество.
2.Всеки на свойта елха
на върха поставя звезда,
да напомня за онези дни
когато Христос се роди.
3.Знаем, че пътува чудна звезда
по небето тъмно на нощта,
пътя  осветява,
мъдреците направлява.
4.Светела тази звезда,
мъдреците водела и през деня,
на Богомладенеца да се поклонят,
дарове скъпи да Му поднесат.

5.Как хората разбрали това,
че Бог се ражда на света,
далече от шума и суетата
на пастирите в пещерата?
6.Как познали, че не е човек обикновен,
макар и толкова смирен?
Как Го мъдреците различили
и дошли и Му се поклонили?
7.Това се разказва в Книга, която
на мъдрости е пребогата,
Божието слово пази тя –
истината за човека и света.
8.Научаваме всичко това
от най-четената книга на света.
Коя е тя?
Библията! (всички)
9.Бъдещето хората не знаят
Само Бог единствен бъдещето знае.
Разкрива го на пророци – хора святи,
които на народа известяват
това, което от Бога научават.
10.За раждането на Христа
в Библията има много пророчества.
Всички истина са били –
до едно се потвърдили.
11.Още в първа книга „Битие“
Бог на хората  разкрива, че
от семето на жената, ще се роди Спасител
от злото и дявола Избавител.
12.Векове преди
Света Дева да се роди,
знае се, че Девица свята
ще роди Спасител на земята.
Всички изпяват „Честнейшую Херувим…“
13.Пророците разкриват за Спасителя това,
че на цар Давид ще е от рода,
и не в голям град ще заблести,
а в малкия Витлеем ще се яви.
14.Дори самият цар Давид,
певецът Божий даровит,
в своите песни – псалми
едно след друго пророчества реди.
15.Пророкът цар Давид предрича това
че Син Божий ще е Избавителят на света,
на кръстна смърт ще се предаде,
но навеки няма да умре.
16.Пророк Исая ни разкрива,
че еврейските учители горделиви,
не ще могат със закоравелите си сърца
да приемат идването на Христа.
17.Пророците единогласно славят Бога,
Който на земята ще се яви
и Неговата велика слава
те с думи гръмки възхваляват:
Наречен е Той Цар, Господаря на света,
Бог крепък, Чудния съветник, Княза на мира.
18.Наистина дошли ония дни,
когато всичко да се потвърди.
Пророчествата точно се изпълняват
и целият свят удивляват.
19.Всички знаем коя е Божията Майка свята-
най-чистата Девица  на земята.
Свети Йоаким и Анна в старост Мария са родили
и в служба на Господа я посветили.
20.В храма девицата кротка растяла
молитви към Бога усърдно шептяла
Изпълнявала всичко с послушание
Четяла непрестанно Свещеното Писание.
21.След като на Бог се посветила
Мария на свещениците заявила,
че девица иска да остане
когато трябва да напусне храма.
22.От свещениците кой бил определен
и за света Дева Мария сгоден,
да пази девицата свята,
непокътната в чистотата?
23.Както се разказва в Новия завет
това бил старецът Йосиф от град Назарет,
Родственик на Мария от рода знаменит
на великия цар Давид.
24.Кой ангел при света Дева се явил
и какво й съобщил?
25.Свети Архангел Гавриил
пред света Дева се явил,
благата вест да й извести,
че Спасителят ще роди.
Всички изпяват „Богородице Дево“
26.Но как се случило така,
че Синът Божий се родил в пещера
далеч от Назарет Галилейски,
чак във Витлеем Юдейски?
27.Под робството на Рим евреите били,
а императорът решава да ги преброи.
Всички трябвало да бъдат преброени

в града, където предците им били родени.
28.Йосиф и Мария тръгнали към града
откъдето бил на цар Давид рода.
Но когато във Витлеем дошли

нямало къде семейството да се подслони.
 29.Затова останали в пещера
където пастири затваряли стада.
Ето как се случило така
да се изпълнят пророчествата.
30.Как разбрали пастирите в полето,
че родил се е под небето
на хората Спасител
от злото Избавител?
31.Ангел небесен цял в светлина
явил се в нощната тъмнина,
на пастирите известил,

че Богомладенец се е родил.
32.Пастирите от вестта удивени,
от ангелската песен окрилени,
бързо до пещерата се явили,
на Христос Бог се поклонили.
33.Но как мъдреците дошли
от толкова далечни страни?
Вие знаете вече това
водела ги чудна звезда.
34.Това се случило преди години –
две хиляди и петнадесет.
                 Сценка за Рождество
               Цар Ирод и мъдреците 
                         Първа част
Цар Ирод е седнал на трон. Зад него има стража, от едната му страна свещеници, от другата – царедворци. Царят се обръща към тях с думите:
Защо народът е толкова смутен?
Какво се случва в този ден?
Веднага вие проверете
и на менe доложете!
Царедворец:
Навън тълпата неспирно говори,
за пророчествата нещо спори.
В града са се явили богати чужденци,
за Христос разпитват трима мъдреци.
Стража:
Знатни хора са дошли
от далечни нам страни,
разпитват за бъдещия Цар

и всеки му носи скъп дар.
При източните порти
посрещнаха ги с уважение
и неподправено вълнение –
трима знатни пришълци
от Месопотамия дошли.
Личи си, че са мъдреци.
Цар Ирод към свещениците:
Елате при мене, народни водачи,
на древните пророчества
най-добрите познавачи!
От вас да разбера
какво случва се сега.
Първосвещеникът застава пред царя със свитък в ръка:
Господарю, по ваша молба се явяваме
да ви помогнем се надяваме.
Най-добре Писанието ний познаваме
и предсказанията разгадаваме –
очакваме точно в тези дни
Спасителя – Месия да се роди.
Цар Ирод към първосвещеника:
Първосвещеници и книжници народни
до мен достигна слух, че хора благородни
в града разпитват за някакъв цар
на Юдея бъдещия Господар.
Той ли е Спасителят и къде ще се роди?
Навярно знаете и отпреди.
Първосвещеникът рагръща свитъка пред царя с думите:
Така е, Господарю!
Ние внимателно пророчествата изучаваме,
оттам подробно научаваме,
че Христос ще се роди
в градеца малък Витлеем,
където цар Давид също бе роден.
Цар Ирод към царедворците:
Слуги, мъдреците вие намерете
и при мене ги пратете!
                   Втора част
Тримата мъдреци вървят заедно и разговарят.
Мъдрец 1:
Спътници мои, ето толкова време вървим,
а звездата засвети над Йерусалим –
тук всеки от нас е чужденец,
как ще открием дългочакания Младенец –
Царят Юдейски къде се роди?
Видяхме звездата Му на изток да блести
и да Му се поклоним дойдохме от далечни земи.
Царедворецът се приближава към мъдреците и им се покланя:
Господари, виждам,
че сте от страни далечни
и се лутате  без подслон.
Цар Ирод  любезно ви кани

да посетите неговия дом.
 Мъдреците се отправят към двореца и взаимно се поздравяват със цар Ирод.
Мъдрец 2
Ваше величество, пред вас стоим,
поканата не искаме да отклоним.

Ние сме мъдреци от източните страни
и търсим Царят Юдейски къде се роди,
да отидем да Му се поклоним
и щедро да Го обдарим.
Цар Ирод
Виждам, че сте чужденци
идвате от далечни страни.
Как разбрахте за бъдещия Цар

на Юдея новия Господар?
Мъдрец 3
Звездата Му на изтока видяхме
и от пророчествата ний разбрахме,
че ражда се на света Могъщ Цар
и всеки от нас носи за Него дар.
Звездата следвахме нощем и през деня
сега над Йерусалим преминава тя.
Цар Ирод
И за мене е голяма чест
да узная тази вест,
че вече Той е роден.
Потегляйте за Витлеем,
идете и Му се поклонете,
а после при мене се върнете,
да разбера къде е бъдещия Цар
и да Му оставя дар.
Цар Ирод и мъдреците се разделят с поклони. Мъдреците се отправят към Витлеем.
                                 Трета част
Мъдрец 1:
Звездата потегля отново пред нас,
да не губим време и вървим в този час.
Първи да посрещнем Княза на мира –
дългочаканият Спасител  на света!
Всички запяват тропара на Рождество:
Рождество Твоè, Христè Боже наш, возсия мùрови свет рàзума: в нем бо звездам служàщии звездòю учахуся Тебè клàнятися Солнцу правди, и Тебè вèдети с висотù Востòка: Господи, слава Тебè.*
Мъдреците се връщат от пещерата, над която е спряла звездата.
Мъдрец 2
Наистина Бог в яслата лежи,
от лицето Му неземна светлина струи.
Цари навред чудесен мир,
бих останал тук безспир.
Мъдрец 3
Незабравимо в мене е това видение
на майчиното преклонение
пред Божествения Младенец

ненагледният нейн Първенец,
Eдинороден на Отца,
Царят на света!
Мъдрец 1
Покорен бях от тази красота
на Девицата, сияеща в светлина,
благоговейно свела лик
над своя Син – Господ велик.
Мъдрец 2
Ангелска е чистотата
на Девицата пресвята,
нейната непорочна красота
няма  равна на света.
Мъдрец 1
Поднесох злато,
защото родилия се тук Цар е на царете,
престола Му стои над ветровете
сега е Младенец,
а всъщност Той е Бог Творец!
Мъдрец 2
Смирна – благоуханието чудно
за Пророка беше моя дар

за Всемогъщия ни Господар
дошъл да ни спаси сега
от всеки грях и болка и вина.
Мъдрец 3
Като знака най-свещен
поднесох Му пък аз тамян
за Първосвещеника роден,
за да пребори злото,
за Този, при Когото
ни доведе звездата чудна чак оттам-
от Изтока голям.
Мъдрец 1
Но спътници мои, време е да вървим!
На сън имах откровение,
че цар Ирод ще започне гонение,
ще иска Младенеца да открие
и без жалост да убие.
Мъдрец 2
И на мен в съновидение ми се откри –
Ирод за своята власт се бои,
чаканият цар от трона да не го свали.
Той смята Младенеца за заплаха,
защото народът като Избавител Го чака.
Мъдрец 3
Затова спътници мои, нека решим
по друг път към дома да вървим.
Да не се връщаме при злия господар,
да спасим Младенеца – Небесния Цар!
Мъдрец 1
Затова ще тръгнеме на път
и в книгите свещени на Новия завет
ще се разказва за нашто посещение,
за нашето благочестиво поклонение
в пещерата край Витлеем
при Девата пресвята
повила в ясли Бога на земята.
 Мъдреците се отдалечават.
Всички запяват „Тиха нощ, свята нощ“

Превод на тропара за Рождество:
Твоето рождество, Христе Боже наш,
озари света със светлината на познанието.
Защото в него онези, които служеха на звездите,
от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата,
и да познават Тебе, Изтока от висините.
Господи, слава на Тебе!

Копирай СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕТСКО РОЖДЕСТВЕНСКО ТЪРЖЕСТВО, 2015

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s