Първите дни на Христовата църква

    Седмичен урок по Религия-Православие, 4 ниво, 5 урок   

         Въпроси за преговор:
1.Как Господ избрал Своите ученици? – Господ избрал учениците си сред обикновените хора от народа, които били чистосърдечни, честни и предани.
2.Как са наречени учениците на Господ? – апостоли, което значи пратеници, наречени са също и проповедници, защото Господ ги пращал да проповядват Божията истина.
3.Кои са дванадесетте апостоли? – Петър и Андрей, Яков и Йоан, Матей, Вартоломей, Симон Зилот, Яков Алфеев, Тома, Тадей, Филип и Юда, който предал Господа.
4.Колко други апостоли избрал Господ за проповедници на вярата? – седемдесет.
5.Имало ли е апостоли-проповедници в България? – това е апостол Ерм, епископ на Филипопол (днешен Пловдив).
6.Как апостолите се удостоили да бъдат с Бога в царството Божие? –  те имали непоклатима вяра, претърпели гонения, окови, изтезания и завършили живота си с мъченическа смърт, следвайки Своя Учител.

Първите дни на Христовата църква

           Основаване на църквата. Какво означава думата църква? От гръцки тази дума значи събрание. Църквата е общност от вярващи, които следват Христовото учение. С думата църква се обозначава и храмът, където се събират християните. Кой ден се приема за рожден ден на църквата? Това е денят Петдесетница- петдесетия ден след Христовото Възкресение, когато Господ изпратил на учениците си Светия Дух, Който се спуснал над всеки от тях във вид на огнени езици. Това се случило в Йерусалим, където всички апостоли и Божията Майка били събрани на обща молитва. От Светия Дух апостолите били умъдрени да разбират и проповядват Христовото учение на всички езици. На Петдесетница 3000 души се обърнали към Христовата вяра и затова този ден се приема за рожден ден на Христовата църква.
          Христос – Глава на църквата. Не от човек е създадена църквата, а от Самия Бог. Когато еврейските първосвещеници пожелали да унищожат завинаги християнството, да заличат навеки делото на Христос, един от първениците на събранието, почитан от целия народ мъдро ги посъветвал:„оставете тия човеци (апостолите) и не ги закачайте; защото, ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши, ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши“ (Деян. 5:38-39). Тези думи се потвърдили напълно. Христовата църква остава неразрушима и до днес „и портите адови, няма да й наддлеят“ (Мат.16:18) както казва Сам Бог.
          В Библията Христос е наречен Глава на църквата, а всички християни – нейно тяло. Господ невидимо присъства и ръководи църквата, както Сам утвърждава: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат 28:20).
         Първи дни на Христовата църква. След Своето Възкресение, още преди Петдесетница, Господ се явил на своите ученици – дванадесетте апостоли, и им дал Светия Дух. Така те получили знанието как да ръководят Христовата църква. Апостолите станали първите участници в тази църква, първите духовни ръководители на християните. Те се ползвали с огромен авторитет, защото повечето от тях били непосредствени свидетели и очевидци на Христовите чудеса и слушатели на Неговите божествени слова. Апостолите не само проповядвали Христовото учение, но и организирали отделни църкви по градовете, където се зародили християнски общности.
          Когато броят на повярвалите се увеличил твърде много, избрани били седем души дякони (от гр. служители) в Йерусалимската църковна община. Те трябвало да се грижат за църковните имоти, за средствата, които постъпвали в църквата и за тяхното разпределение сред нуждаещите се, както и за братските трапези. Сред дяконите с голямото си благочестие блеснал дякон Стефан, който бил определен за техен ръководител – архидякон (от гр. пръв дякон).
          Славни са първите дни на Христовата църква! Ранните християни живеели в пълно съгласие с поученията на Господ Иисус Христос, Който им заръчал да живеят като братя, да бъдат милосърдни, да си прощават, да се обичат помежду си, да обичат и враговете си и да им правят добро. Всички пребивавали в единомислие и съгласие, посвещавайки се на добри и богоугодни дела. Отказвали се от своето имущество и го предоставяли на църквата. Дяконите разпределяли всички средства така, че да отиват в помощ на нуждаещите се – на сираците и вдовиците, на немощните и слабите. Всеки ден християните организирали братски трапези и изхранвали нуждаещите се. Всеки ден се причастявали, според заръката на Господ. Така те на дело изпълнявали думите на Своя небесен Учител: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си“(Йоан 13:35)
          Апостолите твърде много се грижели тази любов да не намалее, те неуморно обикаляли и навестявали основаните от тях църкви, поучавали, наставлявали и особено много настоявали да се пази чистотата на Христовото учение, такова, каквото са го чули от Самия Господ.
         Първи гонения в църквата. Християните изпълнявали Божиите заповеди, били добри граждани, спазвали законите на държавата, подчинявали се на управниците, но преди всичко се покорявали на Бога. Когато управниците имали друга вяра и ги принуждавали да се отрекат от Бога, те неустрашимо приемали всякакви мъчения за вярата си, но не изменяли на Бога.
          Така още от самото си начало църквата претърпяла гонения, забрани, мъченичества. Пръв за вярата пострадал архидякон Стефан. Той бил убит с камъни от еврейските началници, които насъскали народа срещу него. Името Стефан от гръцки значи увенчан. Той се увенчал с блестящ мъченически венец. Преди смъртта си архидякон Стефан изобличил своите мъчители за техните заблуждения и за жестокосърдечието им, но се молел на Бога да им прости греха. Лицето му засияло от светлина и било като лице на ангел. Паметта му честваме на 27 декември.
         Животът на ранните християни – пример за нас. Ние трябва да се поучим от това славно начало на Христовата църква. Днес живеем отчуждени, малко се интересуваме от неволите и страданията на другите, рядко проявяваме милосърдие. Изпълнява се едно от пророчествата, че любовта ще оскъднее (намалее).
          Но православната църква остава за нас спасителен кораб, защото тук е Христос – Живият Бог. Тук ще чуем неподправеното Божие слово, ще срещнем вярващи, ще получим утешение в скърбите, ще се насърчим за извършване на добри и богоугодни дела.
          Да не униваме, а да бъдем смели проповедници на истината. Да не се оправдаваме, че времената са други. „Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки“ (Евр. 13:8).  Затова да не се отделяме от църквата, а да запазим вярата, да укрепим надеждата и разпалим любовта в сърцата си.
         Въпроси към урока:
1.Кой ден се приема за рожден ден на църквата?
– празникът Петдесетница, когато Светият Дух се спуснал над апостолите в Йерусалим и те започнали да разбират и проповядват Христовото учение и още същия ден 3000 души се присъединили към вярата.

2.Защо Господ е Глава на църквата? – защото Той е основал църквата и невидимо я ръководи.
3.Как живеели първите християни? – в единомислие, разбирателство и в пълно съгласие с Христовото учение за любовта.
4.Защо били избрани дякони в Йерусалимската църква? – защото броят на християните нарастнал много и трябвало някой да се грижи за общите трапези, за разпореждане с имотите на църквата и средствата за нуждаещите се.
5.Кой станал първомъченик за вярата? – архидякон Стефан, който бил убит с камъни, но по примера на Христос молел Бог да прости греха на мъчителите му.
Задача: Запознайте се с иконата на  свети първомъченик архидякон Стефан. Защо е изобразена църква в едната му ръка и кадилница в другата?  Нарисувана е църква, защото е служител Божий и се грижи за църквата. Кадилницата е обичаен богослужебен съд, в който над разпалените въглени се слага тамян, отделящ благоуханен дим.
Оцветете приложението.

Ikoni-11-StefanСв. Стефан

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s