Евангелие в образи

Седмични уроци по Религия-Православие,            3клас, 31 урок

Годишен преговор 

     Гледайте презентацията  Евангелие в образи“ . Разпознайте изображенията, които представят различни събития от евангелието и отговорете на следните въпроси:
1.Кои са изобразените събития?
2.Какво си спомняте от ученото за тези евангелски събития?
3.На кои от тези събития има посветени църковни празници? Как са наречени и кога се празнуват?

          Наблюдавайте втората част от презентацията, с надписаните изображения. Разкажете  с помощта на иконите за евангелските събития, показани на тях. (Учителят може да подпомогне учениците, като използва предоставените въпроси.)
 I икона: Благовещение – 25 март
1.Как света Дева Мария била известена, че ще стане Майка на Спасителя? – първият вестоносец на Бога, свети Архангел Гавриил я известил, че ще роди Божия Син.
2. Защо празникът е наречен Благовещение? – заради благата вест, че ще се роди Спасител на света.
3.Кога Бог обещал да изпрати Спасител и защо? – Бог обещал на Адам и Ева при изгонването им от рая, да изпрати Спасител, Който да изкупи греховете на всички хора, да смаже главата на змията (дявола) и да им даде път на спасение.
4.Кога празнуваме Благовещение и кого почитаме на този ден? – отбелязваме го на 25 март и почитаме Божията Майка, това е празник и на майките християнки.
  II икона: Срещата на света Дева Мария със света Елисавета
1.При кого отишла света Дева Мария, щом узнала благата вест? – при своята родственица – света Елисавета.
2.Как света Елисавета приела света Дева Мария? – тя пророчески я поздравила като Майка на Божия Син.
3.Защо света Дева Мария казала, че ще я облажават всички родове? Какво означава „облажавам”? – „облажавам“ означава „почитам”, защото всички народи ще я почитат като майка на нашия Господ.
III икона: Рождество Христово – 25 декември
1.Кое светло събитие посрещаме на 25 декември? – Рождество Христово.
2.Къде се случило това?в малкия град Витлеем, в пещера, където пастирите прибирали стадата.
3.Кои били хората, първи известени за раждането на Младенеца?пастирите в полето били известени от светъл ангел и ангелски хор.
4.Кои дошли от източните страни да се поклонят на Царя на царете? – мъдреците (влъхви).
5.Кой водел мъдреците? – чудната звезда, която се движела пред тях и застанала над витлеемската пещера.
6.Как участва звездата в нашия Рождественски празник? – ние поставяме звезда на върха на украсената елха.
IV икона:   Дванадесетгодишният Иисус в храма
1.Къде живял през детството си Иисус Христос?в малкия град Назарет.
2.Кога и как малкият Иисус проявил Своята Божественост? – на 12 годишна възраст, когато на Пасха останал в Йерусалимския храм и беседвал мъдро с еврейските учители.
3.Как малкият Иисус Христос обяснил постъпката си на своите родители?Той обяснил, че останал в храма Божий, който нарекъл Свой дом, защото Бог е Неговият истински Отец (Баща).
 V икона: Кръщение Господне, Богоявление – 6 януари 
1.Кой праведен мъж призовавал хората към покаяние и ги кръщавал във водите на река Йордан? – свети Йоан Кръстител.
2.Как при Кръщението на Господ Иисус Христос се разкрила тайната на Света Троица?Бог се явил с трите си Лица – Бог Син се кръщавал, Бог Отец с глас от небето посочил Своя Син, а Дух Свети се спуснал над главата на Сина във вид на гълъб.
3.Как православните християни изповядваме вярата си в Света Троица чрез кръстното знамение?Като се прекръстваме произнасяме: „В Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.”
4.С какви имена е известен този голям църковен празник и кога го отбелязваме? – на 6 януари е Кръщение Господне, а го наричаме още Богоявление или Йордановден.
5.Кога почитаме свети Йоан Кръстител?на следващия ден след Богоявление – на 7 януари, Ивановден.
VI икона:  Чудесата на Господ Иисус Христос – Изцеляване на слепородения
 1.Кое чудо на нашия Господ е изобразено на иконата?-изцеляването на един човек, който бил сляп от рождението си.
2.Как Господ върнал зрението на слепеца?той намазал с калчица очите му и го пратил да се измие на къпалнята, след което той прогледнал. (Много често иконните изображения допускат в едно картинно поле да се съвместяват две последователни събития, както на разглежданата икона)
3.Защо казваме, че има освен физическа и духовна слепота? духовната слепота се изразява в съзнателно вкореняване и задържане  на греховни навици, което ни прави неспособни да приемем светлината на Христовото учение.
VII икона:  Възкресяването на Лазар – Лазаровден (съботата преди Цветница)
1.Кой бил Лазар и какво се случило с него? – Лазар бил приятел на Господ Иисус Христос. Лазар и неговите сестри, Марта и Мария, много обичали Господ и често Го канели да им гостува, заедно със Своите ученици.
2.Какво чудо сторил Иисус за своя приятел Лазар? – Лазар бил от четири дни в гроба, когато Господ дошъл и го възкресил.
3.В какво ни убеждава чудното възкресяване на Лазар? – възкресяването на Лазар ни убеждава във всеобщото възкресение.
VIII икона:  Вход Господен в Йерусалим – Цветница (неделята, която предхожда Възкресение Христово- Великден)
1.Кое евангелско събитие е изобразено на иконата? – влизането на Господ Иисус Христос в Йерусалим.
2.Как е познат празникът, с който църквата отбелязва Вход Господен в Йерусалим? – Връбница, Цветница.
3.Какво държат хората в ръце, когато са на църква? – Всички носят в ръце върбови клонки (защото палмата не расте у нас) за спомен на радостното посрещане на Господ при влизането Му в  Йерусалим, когато възторжени хора Го приветствали с възгласа „Осанна“.
4.Какво означава възгласа „Осанна”? – това е възглас на славословие, на еврейски означава „спаси”.
5.Кои празнуват имен ден на Цветница?- всички, които носят имена на цветя.
IX икона: Тайната вечеря
1.Къде се извършва Тайната вечеря? – в голямата горна стая на един йерусалимски дом.
2.Кои са присъстващите? – дванадесетте апостоли.
3.Как се казва предателя на Христос? – Иуда
4.Защо вечерята е наречена „Тайна”? – защото на нея Господ установява тайнството Свето Причастие.
5.Какви вещества се използват за Светото Причастие? – хляб и вино.
X икона: Разпятие Христово (Разпети петък – петъкът преди Великден)
1.Как се отнесли към Христос Неговите съдници и голяма част от народа? те Го ругаели, подигравали се, дори надянали трънен венец на главата Му.
2.Как бил осъден Иисус Христос? – Той бил осъден на разпъване на кръст – най-позорната смърт по онова време.
3.Кои останали край разпънатия Христос? – Неговата майка, любимият Му ученик свети Йоан Богослов и жените следовнички на Иисус Христос.
4.Кои положили в гроба Господа? – тайният Му ученик свети Никодим и свети Йосиф, който дал своя нов гроб за полагане в него на тялото Христово. 
XI икона: Възкресение Христово – Господ извежда Адам и Ева от ада
 1.Кое събитие изобразява стенописът? – Възкресение Христово.
2.За кого пострада Христос на Кръста?– за нас хората, за да изкупи греховете ни.

3.Защо на Възкресение в църквата народът пее: „Христос възкръсна от мъртвите и със смъртта Си, смъртта победи”? – Христос слиза в ада – царството на смъртта, да строши адовите врати и да освободи праведниците от Адам насетне и така отново да отвори за нас, човеците, вратите на рая.
XII икона: Апостол Тома се уверява в Христовото Възкресение.
 1.На кого се явява Господ след Възкресението Си? по предание първо се явява на Своята майка, после на жените мироносици, след това и на учениците Си.
2.Защо апостол Тома не повярва? той не присъства на явяването на Господ в деня на Възкресението Му и желае сам да се увери.
3.Спомня ли си някой, какво казва Господ на апостол Тома?Тома, ти повярва, защото Ме видя. Блажени са тези, които не са видели и са повярвали” (Йоан 20:29).
4.На кой ден е Томина неделя? – неделята след Възкресение Христово, когато е срещата на възкръсналия Христос с апостол Тома.
XIII икона: Възнесение Господне
1.Кога Господ се възнася  на небето? – на четиридесетия ден от Своето Възкресение.
2.Къде се случило това? – когато за последен път се явява на учениците Си, Господ ги извежда на Елеонската планина, където беседва с тях, а после бавно се възнася на небето.
3.Какво обещава Христос на учениците Си преди Възнесение?– Той обещава да прати Светия Дух, Утешителя, Който ще ги научи на всичко, ще ги подкрепи и умъдри.
XIV икона: Петдесетница
1.Кога Светият Дух слиза над апостолите, Божията майка и присъстващите Христови следовници? – на петдесетия ден след Възкресение. 

2.С какви чудеса било съпроводено спускането на Светия Дух? – Светият Дух се явил във вид на огнени езици. Апостолите се удостоили с мъдрост и сила и започнали без страх да проповядват на чужди езици и всички можели да чуят Христовото учение на своя роден език.
3.Защо Петдесетница е рожден ден на църквата? – защото в този ден слиза Светият Дух, обещан от Христос и дава благодат на всички Христови следовници. След убедителната боговдъхновена проповед на апостол Петър 3000 души повярвали и всички с едно сърце славели Бога и вършели всичко в единомислие, мир и любов. Църквата е събрание, общност на повярвалите в Христос, просветени от Светия Дух. Ние получаваме печат-дара на Светия Дух след своето кръщение и ставаме част от църквата.
Копирайте 31 УРОК, 3 клас, Годишен преговор
Копирайте презентацията Евангелие в образи

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s