Копирай уроци

Помагало за учителя по Религия-Православие, 1 клас
Помагало за учителя по Религия-Правослаие, 2 клас*
Помагало за учителя по Религия-Православие, 3 клас
            Помагалото за учителя по Религия – Православие предлага разработени урочни единици по предмета, които са приложими както за програмата на неделните училища, така и за свободноизбираемата подготовка в общообразователните училища.
           При написване на уроците са използвани преимуществено методическите указания и годишното разпределение от Методическо помагало за учителя по Религия – Православие на Недка Чолакова, одобрено от Епархийския съвет на Пловдивска митрополия.
           За удобство учебното съдържание е разпределено по класове, но те по-скоро трябва да се възприемат като нива. Например първо ниво може да бъде базисен курс за по-късна възраст, ако липсват познания в тази област. От друга страна, добре е обучението да започне в начална степен, защото опитът показва, че заетостта в по-горните класове е голяма и интересите на учениците са съсредоточени към овладяване на общообразователните предмети и подготовка за предстоящото кандидатстване в по-горна образователна степен.
           Помагалото за учителя съдържа номерирани всички уроци, съпроводени с месечно тематично разпределение. Към всеки урок са предвидени подходящи занимателни задачи и приложения, които лесно могат да бъдат копирани.
            Уроците са онагледени основно с икони и иконни изображения с цел свикването на децата с тази неотменна страна на православната традиция.
           Предложените урочни единици сумират опита от обучението в неделното училище в църквата „Свети Димитър“, както и от провежданото три години като извънкласна форма на обучение с групи ученици (2- 4 клас) от СОУ „Васил Левски“ в град Хасково.
          Използваме названието Религия-Православие като технически термин и се дистанцираме от възможните дискусии за името на предмета (Религия-Православие, Вероучение, Благонравие), като се фокусираме върху съдържанието.

            Съставителите на помагалото си запазват правото за коригиране, обогатяване и детайлно формулиране на определени понятия, поради което преглеждащите материалите могат да намерят актуализации спрямо преди публикувани текстове.

* Помагалото за 2 клас е коригирано и допълнено на 24.03.2017 г.

Копирайте отделни седмични уроци за 1 и 2 ниво:

Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец октомври
 1 урок, Уводен урок
2 урок, Господ Иисус Христос
3 урок, Света Дева Мария – Божията майка
4 урок, Свети Йоан Рилски Чудотворец
Копирайте презентацията Свети Йоан Рилски
5 урок, Света Петка
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец ноември
6 урок, Ангелският свят
Разгледайте презентацията Ангелският свят
Копирайте презентацията Ангелският свят
7 урок, За света и Бога като негов Творец
8 урок, Първите хора. Нарушаване на Божията заповед
9 урок, Въведение Богородично
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец декември
10 урок, Свети Николай Чудотворец
Разгледайте презентацията Свети Николай Чудотворец
Копирайте презентацията Свети Николай Чудотворец
11 урок, Храмът – дом Божи
12 урок, Свети Игнатий Богоносец
13 урок, Рождество Христово
Разгледайте презентацията Рождество Христово
Копирайте презентацията Рождество Христово
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец януари
14 урок, Свети Йоан Кръстител
15 урок, Празнуваме Богоявление в храма
16 урок, Моят светец, моят имен ден 
Разгледайте презентацията Моят светец, моят имен ден
Копирайте презентацията Моят светец, моят имен ден
17 урок, Обобщителен урок
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец февруари
18 урок, Сретение Господне
Разгледайте презентацията Сретение Господне
Копирайте презентацията Сретение Господне
19 урок, Молитвата
20 урок, Прояви на добро и зло
21 урок, Прошката. Сирни заговезни
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец март
22 урок, Почитай баща си и майка си
23 урок, Не лъжи!
24 урок, Благовещение
25 урок, Цветница
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец април
26 урок, Великден
Разгледайте презентацията Възкресение Христово*
Копирайте презентацията Възкресение Христово*
*Презентацията е коригирана на 14.04.2018
27 урок, Бачковският манастир
Разгледайте презентацията Бачковски манастир
Копирайте презентацията Бачковски манастир
28 урок, Свети Паисий Хилендарски
Седмични уроци за 1 ниво (1 клас), месец май
29 урок, Свети Георги Победоносец
Разгледайте презентацията Свети Георги Победоносец
Копирайте презентацията Свети Георги Победоносец
30 урок, Светите братя Методий и Кирил
31 урок, Обобщителен урок
Копирайте:
Религия – Православие за ученици от началното училище, 1 клас (детски учебник)

Копирайте отделни седмични уроци за 2 ниво:

Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец октомври
1 урок, 2 клас, Храмът в моя роден край
Разгледайте презентацията Храмът – дом Божий
Копирайте презентацията Храмът – дом Божий
Копирайте Макетни части за макет „Православен храм“
2 урок, 2 клас, Пред иконата
3 урок, 2 клас, Свети Димитър
Копирайте презентацията „Свети Димитър“
4 урок, 2 клас, Библията – книга на книгите
Разгледайте презентацията Библията – книга за Бога, за света и за човека
Копирайте презентацията Библията – книга за Бога, за света и за човека
5 урок, 2 клас, Сътворението на света и първите хора
Разгледайте презентацията Бог Творец
Копирайте презентацията Бог Творец
Копирайте Материали и указание за диплянката „Бог създава света“
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец ноември
6 урок, 2 клас, Адам и Ева и техните потомци
Разгледайте презентацията  Адам и Ева
Копирайте презентацията Адам и Ева
7 урок, 2 клас, Божията справедливост – Ной. Вавилонската кула
Разгледайте презентацията Ноевият ковчег. Вавилонската кула
Копирайте презентацията Ноевият ковчег. Вавилонската кула
Копирайте Макетни части – Ноев ковчег
8 урок, 2 клас, Авраам – баща на вярващите
9 урок, 2 клас, Йосиф и неговите братя
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец декември
10 урок, 2 клас, Мойсей и спасяването на еврейския народ. 10-те Божии заповеди
11 урок, 2 клас, Давид и Голиат
12 урок, 2 клас, Мъдрият цар Соломон
13 урок, 2 клас, Рождество Христово
Копирайте Примерен сценарий за Рождество Христово
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец януари
14 урок, 2 клас, Богоявление и Ивановден
Разгледайте презентацията Богоявление и Ивановден*
Копирайте презентацията Богоявление и Ивановден*
15 урок, 2 клас, Аз съм християнче
16 урок, 2 клас, Кръстът
Копирайте Kнижка „Християнският кръст“
17 урок, 2 клас, Преговор-обобщение на изученото през 1 срок
Копирайте Проверка на знанията – кръстословица, края на 1 срок, 2 клас
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец февруари
18 урок, 2 клас, Чудесата на Господ Иисус Христос
19 урок, 2 клас, Чудното насищане на 5 хиляди души
20 урок, 2 клас, Чудото във Витезда
21 урок, 2 клас, Простено-прости. Доброто в мен.
Разгледайте презентацията Денят на прошката
Копирайте презентацията Денят на прошката
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец март
22 урок, 2 клас, Постът
Разгледайте презентацията Пост
Копирайте презентацията Пост
Копирайте Игра „Постни и непостни храни“
23 урок, 2 клас, За молитвата
24 урок, 2 клас, Изповед и Причастие
25 урок, 2 клас, Лазаровден и Цветница
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец април
26 урок, 2 клас, Възкресение Христово
Копирайте Примерен сценарий за Възкресение Христово, 2 клас
27 урок, 2 клас, Почитта към света Дева Мария
28 урок, 2 клас, Чудесата на света Богородица
Седмични уроци за 2 ниво (2 клас), месец май
29 урок, 2 клас, Библията разказва за историята на света и човека, Стар завет
30 урок, 2 клас, Библията разказва за историята на света и човека, Нов завет
Копирайте Kнижка за Библията
Копирайте Годишен обобщителен тест (31 урок)

5 мнения по „Копирай уроци

 1. Много са хубави и ценни уроците по Религия – Православие. Свалила съм си всичките за първи клас. Свалям и за втори клас, но искам да ви обърна внимание, че 12 урок липсва – Мъдрият цар Соломон. Когато го посоча, се отваря13 урок за Рождество Христово. Ще можете ли да направите корекция и да сложите 12 урок, за да си го сваля? Предварително благодаря. Наистина, доста са ценни тези помагала за начинаещите учители по религия.

  Харесвам

 2. Много благодаря за направената корекция. Вече си свалих урока. Много ценни материали има във вашия сайт, включително икони, презентации и картинки за оцветяване, които са ми изключително полезни. Радвам се, че има хора, които мислят за детските души.

  Харесвам

 3. Благодаря ви за огромния труд и любов вложени в изготвяне на програмата, уроците и презентациите.
  Бог да благославя делата ви и животът ви със същата любов и старание коятто сте вложили.

  Харесвам

  • Здравейте, Доброслава!
   Извинете ни, че сме пропуснали да отговорим навреме на писмото Ви. Много благодарим за хубавите пожелания!
   Преди началото на учебната година се обръщаме с молба към вас, да ни предоставите информация, ако имате такава, за учители и ученици, които желаят да изучават религия християнство-православие. Все още разполагаме с безплатни бройки учебници и учебни тетрадки на издателство Витезда, които можем да предоставим на сформиращи се групи в училищата или на неделни училища. Осигуряваме и безплатен достъп до сайта uchebnici-vitezda.com, където учителите могат да ползват разнообразни електронни ресурси за провеждане на уроците по религия. Електронните учебници могат да бъдат полезни и за самообучение на любознателните ученици, за родители и учители, както и за всеки, който желае да придобие основни познания за православната вяра и живота на църквата.
   Предварително Ви благодарим!

   Харесвам

Оставяне на отзив за Мария Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s